SFS’nin Kural Tabanlı Tasarımcıları ile Yazılım Değişikliği Gerektirmeyen Hızlı Çözümler

SOA (ServiceOriented Architecture-Servis Bazlı Mimari) tabanlı SFS çözümlerinin sağladığı en önemli avantajlardan biri de hiç kuşkusuz çok kanallı stratejilerin tasarlanmasını sağlayan Kural Tabanlı Tasarımcıları. Kısaca Winsure Designer olarak tanımlanan bu tasarımcılar şirketlerin ürün, basım, kural, süreç gibi bileşenleri yazılım kodlarına müdahale etmeden ve isterlerse kendi kaynaklarıyla tasarlamalarını ve yönetmelerini düşük zaman ve kaynak maliyetleri ile mümkün kılıyor. Aynı tasarımcılar SFS projelerinin çok kısa süreler içinde başarıyla tamamlanabilmelerini de sağlıyor.

Aslında tüm döngü tasarla uygula ve izle adımlarından oluşan büyük resmin hayata geçirilmesinden ibaret. SOA tabanlı entegratörlerle birlikte bu döngü şirketin tüm süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve şirketlerin satış etkinliği ve servis mükemmelliği alanlarına odaklanmalarına imkan sağlıyor.

Kural Tabanlı Tasarımcıların sağladığı farklı tasarım ve yönetim araçlarıyla şirketin stratejilerini SFS çözümlerine yansıtması kolay ve hızlı. Bu tasarım katmanının varlığı, aynı ürünü kullansalar dahi farklı SFS müşterilerinin nasıl birbirinden çok farklı stratejileri yürütebildikleri sorusunun da cevabı.

Tasarımcıların sağladığı temel avantajları ise şu şekilde sıralamak mümkün;

 • Değişikliklerin ardından kurulum gerektirmemesi ve kısmi; kısa süreli; sadece değişikliğin yapıldığı kısmı içeren test süreci ile kullanıcı zamanından büyük ölçüde tasarruf edilmesi.
 • Kanal bazlı olarak ürün tasarımlarında;
  • İstenilen isimlerde ve sayıda soru ve teminat tanımlama,
  • Soru ve teminatlara istenilen müdahale şartı tanımlama,
  • Teminat prim, fiyat ve bedel değerlerinin tamamen müşterinin isteğine bağlı olarak sınırsız sayıda koşul vererek otomatik olarak hesaplatılması,
  • Ekranda soru ve teminatların görünme ve sırasını belirleme,
  • İstenilen dizaynda poliçe ve zeyil basımı ve basımlarda dinamik bilgilerin kullanımı,
  • Ürünleri kanal, müşteri, poliçe, kullanıcı, bölge bazında özelleştirme,
 • Ürün tanımlamalarında soru veya teminat değerlerini kullanıcı girişi bazlı hatalardan arındırmak için gerek soruların içine yazılı değerlerde, gerekse teminatların bedel, prim ve fiyat hesaplamalarında istenilen kısıtlamalar yapılabilmekte ve poliçe/zeyil girişinde hatasız bilgiler ile üretim yapılması sağlanmaktadır.
 • Her soru ve teminatın istenilen şartta ekranda görünmesi ve bununla ilgili uyarı – yönlendirme – hata mesajlarının yönetimiyle süre maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Ürün, bölge, acente, kullanıcı bazlı komisyon tanımlarının yapılması ve istenilen şartta ürünlere otorizasyon konulması,
 • Kullanıcı bazında menü oluşturulması ve böylece kullanıcının sadece çalıştığı bölüm ile ilgili menülere sahip olması, acentelerin ise sadece yetkileri olan menüleri görebilmeleri,
 • Tüm tanımların istenilen bir geçerlilik tarihi aralığı ile yapılması ve böylece eski tanımlar ile oluşturulmuş poliçelerin hiçbir şekilde değişikliğe uğramaması, bu poliçelere kesilen zeyillerin de yine poliçenin oluşturduğu tarihteki şartlar ile oluşturulması,
 • İleri tarihli bir tarifeyi sistemde önceden tanımlayarak tarifenin, geçerli olacağı tarihte hiçbir yükleme yapılmadan otomatik olarak devreye girmesi,
 • Hasar basımlarının tasarımı, şirkete özel hasar nedenleri, eksperler, anlaşmalı tamirhaneler, reasürör şirketler gibi tüm hasar süreç bileşenlerinin servis sağlayıcılar ve iş ortakları ile birlikte tanımlanması,
 • Ürün ve kanal bazında istenilen ödeme araçları ve ödeme kuralları belirleme,
 • Reasürans süreçlerinde ürün bazında dağılım şartları belirleme, Trete türleri ve reasürör komisyon oranları tanımlama, akıllı risk seçimi kuralları ile konservasyon ve dağılımı farklılaştırma, reasürans kural ve anlaşmalarına %100 uyum,
 • İş Akış Yönetim çözümü ile tüm süreçlerin (Hasar Süreçleri, Otorizasyon Süreçleri, Satış Süreçleri) tüm modüllerle entegre bir şekilde tasarımı

Uzun test süreçleri, maliyetli değişiklikler, birbirlerini anlamayan yazılım uzmanları ve iş birimi uzmanları, yazılım uzmanlarından başka kimsenin almadığı ve anlamak da istemediği karmaşık kodlar ve tablolar, pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap verememe… Nedenleri çoğaltmak mümkün, ama çözüm aynı. Bunlardan kaynaklanan verimsizlik ve bağımsızlık sorunlarını çözmek istiyorsanız SFS’nin Kural Tabanlı Tasarımcıları tam size göre.