BES’teki Fonların Büyüklüğü 100 Milyar Lirayı Aştı

BES’teki fon büyüklüğü devlet katkısı ile beraber bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Sistemdeki fon büyüklüğü Temmuz ayı itibarıyla 100 milyar liraya ulaştı.

Ülkemizin en önemli tasarruf araçlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyümeye devam ediyor. 1 Ocak 2013 tarihinde devlet katkısının hayata geçirilmesiyle beraber büyük bir ivme kazanan BES, kritik bir aşamayı daha geçmiş bulunuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yayınladığı 12 Temmuz 2019 tarihli son rakamlara göre devlet katkısıyla beraber BES fonlarındaki birikim miktarı 100 milyar lira eşiğini aştı. Toplam katılımcı sayısı ise 12 Temmuz 2019 itibarıyla 6 milyon 800 bin kişi seviyesinde. EGM verilerine göre, devlet katkısı hariç 86 milyar 836 milyon liralık katılımcıların toplam fon tutarının 78.3 milyar liralık kısmı faizli fonlardan oluşurken, 8.5 milyar liralık kısmı ise faizsiz fonlardan oluştu. 13 milyar 311 milyon lirayı aşan devlet katkısının da 12.3 milyar liralık kısmı faizli fonlardan, 986 milyon liralık kısmı da faizsiz fonlardan oluştu. Söz konusu birikimi 60.6 milyar liralık kısmı ise yatırıma yönlendirilmiş durumda.

Sistemdeki fon büyüklüğünün 100 milyar lirayı aşması sektör yöneticileri tarafından önemli bir başarı olarak görülüyor. Ancak, özellikle gönüllü BES tarafında yapılacak reformların ve düzenlemelerin Otomatik Katılım sonrası gerçekleşen kısmi yavaşlamanın etkilerini tersine çevireceği düşünülüyor. BES’te biriken fonların kaçmasını engelleyecek tamamlayıcı nitelikte bir alternatif emeklilik sisteminin getirilmesi ve kıdem tazminatlarının BES şirketlerince değerlendirmesi emeklilik tarafına değer katacak olan gelişmeler arasında görülüyor. Bunun yanında BES’e gelecek nakit çekme özelliğinin de BES birikimlerinin bozulmasını engelleyeceği ve sistemde kalışı destekleyeceği düşünülüyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda sigortacılık ve tasarruf başlığı altında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde önemli düzenlemeler yapılacak.  

Sigortacılıkta yapılması planlananlar:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak.
 • Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.
 • Kredilerin yanı sıra özellikle sigorta/garanti programlarının özendirilmesi ve çeşitlendirilmesi yoluyla ihracat desteği artırılacak.
 • Tarım sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir sigortasına geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.
 • Doğal Afet Sigortası, bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödenmelerinin etkin bir şekilde takibi sağlanacak.
 • Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek ve her tür risk grubuna hitabeder şekilde yaygınlaştırılacak.
 • Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu kurulacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılması planlananlar:

 • BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.
 • Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.
 • BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.
 • Bireysel emeklilikteki Otomatik Katılım Sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecek.