Gençlerin Sektöre Olan İlgisi Her Geçen Gün Artıyor

Sektörde, sigortacılık ve aktüerya mezunlarının sayısı yavaş da olsa her geçen yıl artıyor. 2013 yılı verilerinde üniversite ve 2 yıllık yüksekokulların sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu çalışanlarının sayısı 1.126 iken, 2018 yılı sonunda bu sayı 1.576’ya yükselmiş durumda. 

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2018 yılında yayınladığı verilere göre doğrudan satış personeli hariç sigorta şirketlerinde toplam çalışan sayısı 14 bin 70 iken yükseköğretim mezunu çalışanların sayısı 12 bin 461 olarak kaydedildi. 

Sigorta sektöründe istihdam edilen 1.600 önlisans mezunu çalışanlarının Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü mezunu ise sadece 469 kişi. 4 yıllık lisans mezunu olan 9 bin 189 çalışanın 617’si sigortacılık ve aktüerya eğitimini almış durumda. Lisansüstü eğitimi gören 1.772 çalışanın da 153’ü sigortacılık eğitimi almış durumda. 

2013 yılında ise doğrudan satış personeli hariç sigorta şirketlerinde toplam çalışan sayısı 11 bin civarında iken, içlerinde üniversite ve 2 yıllık yüksekokullarda sigortacılık ve aktüerya eğitimi almış mezunlarının sayısı ise 1.126.

Sektörde doğrudan satış personeli sayısı ise 5 bin 891’e ulaşmış durumda. Söz konusu tutar içinde 3 bin 781’ini kadın çalışanlar, 2 bin 110’unu erkek çalışanlar oluştururken, doğrudan satış personelinin 4 bin108’i üniversite, 1.285’si de 2 yıllık yüksekokul mezunu. 

Satış personeli çalışanlar içinde 2 yıllık yüksekokul sigorta ve aktüerya mezunları 414, üniversitelerin sigortacılık ve aktüerya mezunu sayısı 76 iken, yüksek lisansını bu alanda yapmış çalışan sayısı ise sadece 5. 

2013 yılı verilerinde doğrudan satış personeli sayısı 6 bin 550 civarında iken bu tutar içinde üniversite ve 2 yıllık yüksekokullarda sigortacılık ve aktüerya eğitimi almış mezunlarının sayısı ise 402.