Dijital Sağlık Yatırımlarına Yenileri Ekleniyor

Dijital sağlık yatırımlarındaki artış dikkat çekerken, WEF (World Economic Forum) tahminlerine göre küresel sağlık harcamalarının 2020 yılına kadar 10 trilyon ABD Doları’na çıkacağı öngörülüyor.

Dijital sağlık alanında Google ile iş birliği yaptığını açıklayan Mayo Clinic, bu iş birliği ile dijital teşhis yöntemleriyle sanal tedavi geliştirmeyi, tıbbi araştırma gücünü artırmayı, tedavi ve hastalıkların klinik sonuçlarını iyileştirmeyi sağlayacak yeni makine öğrenimi modellerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Öte yandan teknoloji lideri bazı küresel şirketlerin de sağlık sigorta şirketleri ve sağlık kurumları ile yaptığı yeni ortaklıklar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Özel Sağlık Sigortası Birliği (PKV) 100 milyon Euro’luk yeni bir girişim sermayesi fonu başlatacağını duyurdu. Genel koşul olarak, derneğe katılan özel sağlık sigortası şirketleri, Almanya’da tıbbi bakımın kalitesini dijitalleştirmeye yönelik çalışmaları için bu fondan yararlanabilecek. 

Dijital sağlık, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, kişiselleştirilmesine, artan nüfusa daha iyi hizmet götürebilmesine, AR-GE faaliyetlerinin artmasına, eğitim kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmak için teknolojiden faydalanmak olarak tanımlanabilir.  Teknolojinin sunduğu hemen hemen her imkândan faydalanan sağlık sektörü için dijital sağlık geleceğin çözümü olarak görülüyor. 

Dijital sağlık alanında AI (Yapay Zeka), makine öğrenimi, AR (Artırılmış Gerçeklik, VR (Sanal Gerçeklik), MR (Karma Gerçeklik), ses teknolojisi, IoT (Nesnelerin İnterneti), Cloud (Bulut), Blockchain (Blok Zinciri), mobil sağlık ve giyilebilir teknolojiler dahil her gelişmeden faydalanılıyor. 

Sektörde de yine büyük teknoloji şirketlerini ön planda görmek mümkün. Bir yandan günlük kullanıma yönelik mobil ve dijital çözümler üretilirken diğer yandan yapay zekâ ile teşhis ve tedavide daha etkili sonuçlar için çalışmalar yapılıyor. 

Tüm bu verilerin dijital ortamlara aktarılmasıyla birlikte Big Data (Büyük veri) ve veri analitiği sektöründe de talep artıyor.  Yeni bir rapora göre küresel sağlık analizi piyasasının 2025 yılına kadar yaklaşık 8 milyar ABD Doları’na ulaşması bekleniyor. 

Yatırımlar sonucunda bireylerin hastalık risklerini önceden ve doğru olarak öngörmek, yaşanan sağlık sorunlarına anında müdahale edebilmek, doğru sağlık bilgisi ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak, hekim yoğunluğunu azaltmak, tedavi ve ilaç kullanımını kişiselleştirmek gibi faydaların sağlanması amaçlanıyor.