Dijital Sigorta Nedir?

Sigorta sektörü teknolojiye yönelik yatırımlarını her geçen gün daha da arttırmakta. Yasal düzenlemeler ve dış bağlantıların yoğun olduğu sektör, teknolojideki hızlı değişimler ayak uydurarak dijital dönüşümün sağlayacağı faydaları hızlı bir şekilde sürdürülebilir karlı büyüme imkanına dönüştürmek istiyor. Son kullanıcı eğilimlerindeki değişimler ve gelişen yeni ihtiyaçlara adapte olabilmek için yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak artık kaçınılmaz bir hal almakta.

Dijital Sigorta nedir?

Dijital sigorta, sigorta sektöründe yer alan hemen hemen tüm sektör oyuncularını kapsayan ve güncel teknolojiler ile donatılmış bir kavram olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda, sigorta poliçelerinin, hasar süreçlerinin, tahsilat, dağıtım kanalları ve iş ortaklarının yönetimi için teknolojiden faydalanılan bir dizi teknolojik çözüm olarak da tanımlayabiliriz.

Günümüzde sigorta acenteleri ve sigorta firmaları gelişen sigorta sektöründe rekabet edebilmek için hız, kullanım kolaylığı, mobilite ve güvenliğin çok önemli olduğunun farkındalar. Tüm bu unsurların bir araya gelebilmesi noktasında dijital sigortacılık çözümleri ve dijital sigortacılık ürünleri devreye giriyor. Bu unsurların müşteriye yansımalarına bakacak olursak;

 • Çevrimiçi hasar kontrolü ve belgelendirme,
 • Poliçe teklifi alabilme ve karşılaştırma
 • Müşteri hizmetleri ile çevrimiçi sohbet ve iletişim,
 • Müşteri bilgilerinin yer aldığı çevrimiçi portallar gibi güncel teknoloji ile uyumlu hizmetleri sıralayabiliriz.

Dijital Sigorta Unsurları

Dijital sigorta, firma içi geliştirmeleri, yenilikleri, teknolojik altyapı ve müşteriye yönelik yeni hizmetleri ve uygulamaları kapsar. Bu bağlamda, firma içi geliştirmeler devam ederken, müşteri odaklı çalışmaların arttırılması ve geliştirilmesi de devam eder. Dijital sigorta unsurlarını sıralarsak;

 • Müşteri odaklı servisler,
 • Satış ve pazarlama,
 • Ürün yönetimi,
 • Hasar süreç otomasyonu
 • Ödemeler ve poliçeler ön plana çıkmaktadır.

Dijital Sigorta Araçları ve Servisler

Dijital sigortanın bir dizi teknolojik yenilikler olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu teknolojik yenilikler ve arkasındaki servisleri detaylıca inceleyelim.

Yapay Zeka ve Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka kullanımı, gelişen teknoloji ve güncel uygulamalar ile birlikte hayatımıza girmekte. Haber servisi sunan sanal bir robota ya da roman yazan bir uygulama gibi şaşırtıcı örnekleri bu gelimeler arasında sayabiliriz. Dijital sigorta servislerinde de en fazla kullanılan teknolojik gelişmelerden biridir. Yapay zeka ile birlikte sigorta firmalarının anlık hesaplamaları, poliçe teklifleri ve müşteri işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sigorta sektöründe yapay zeka kullanımının belki de en önemli avantajı, müşteri ihtiyaçları ile sigorta firmalarının beklentilerini çok dengeli bir şekilde yönetebiliyor olmasıdır. Günümüz şartlarında herkesin aradığı şey hız ve zamandır. Müşteriler aradığı bilgiye hemen her yerde ve her zaman ulaşmak istemekteler. Bu noktada yapay zeka müşterilere en doğru ve en hızlı bilgiyi sağlamaya yardımcı olur.

 Sigorta sektöründe yapay zekanın en yaygın kullanım alanlarına bakacak olursak;

 • Sigorta teklifleri oluşturma,
 • Çeşitli Raporlar oluşturma ve yönetme,
 • Hasar tespiti ve tazmin sürecinin yönetimi,
 • Sahteciliğin önlenmesi,
 • Satış ve pazarlama,
 • Yeni pazar araştırmaları ön plana çıkmaktadır.

Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Makine öğrenimi yapay zeka ile bağlantılıdır hatta yapay zekanın bir alt kolu olarak bile düşünebiliriz. Yapay zeka, makine öğrenimi ile birlikte, kullanıcı davranışlarını, iş yapış şekillerini, iş akışlarını analiz eder ve bu veriler üzerinden varsayımlar, genellemeler ve geleceğe yönelik planlamalar yapar. Aynı zamanda devasa boyuttaki verileri inceleyerek bu verilerden müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak en doğru tahminlemeyi yapar. Özel olarak oluşturulan algoritmalar, müşterilerden gelen verileri inceler, işler ve kullanıma sunar. İhtiyaç anında bu verileri müşterilere ve firmalara çok hızlı bir şekilde sunar. Birçok alanda otomatikleşme ve hız kazancı sağlar. Otomatikleşmeler sayesinde sigorta firmalarının yükünü azaltırken, müşterilerin de ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt verir.

Nesnelerin Interneti (IoT)

Günümüz dünyasında, bilgi her şeydir. Çok büyük miktarlarda veriler sayesinde sigorta sektörü de artık müşteri beklentilerini daha yakından takip etmekte ve gelişen ihtiyaçlara en uygun ürün ve teklifleri oluşturmakta, hasar süreçlerini hızlıca değerlendirip müşteri memnuniyetini artıracak servisleri hızlıca tanımlayabilmekteler. Dijital kol saatleri, takip cihazları, cep telefonları, akıllı televizyonlar gibi internete bağlı ürünler sayesinde, kullanıcı verilerinin toplanması ve işlenmesi çok kolay bir hale gelmiştir. Bu bilgilerin bütününü nesnelerin interneti (IoT) olarak adlandırabiliriz. Peki bu bilgiler nasıl işleniyor? Aslında bu bilgilerin büyük çoğunluğu anonim olarak toplanıyor ve sonrasında anlamlandırılabiliyor. Toplanan bu veriler, yapay zeka sayesinde birçok alanda (demografik, müşteri yönelimleri, vb.) kategorilere ayırılabiliyor. Sonrasında bu kategorilerde yer alan veriler, yapay zeka için oluşturulan özel algoritmalar sayesinde bir genelleme ve tahmin filtresinden geçirilerek kullanıma sunuluyor.

Büyük Veri ve Analiz

Dijital sigortanın sağladığı müşteri memnuniyeti, hız gibi kazanımlar bir yana diğer faydalarından birisi de toplanan veriler ışığında yapılan analizlerdir. Her geçen gün artan bu veriler sayesinde yapılan analizler, sigorta çözümleri alanında çığır açmaya devam etmektedir. Müşteri davranışları, risk değerlendirmeleri ve fiyatlandırma gibi alanlarda uygulanan bu analizler sonucunda, müşterilere her zamankinden çok daha hızlı ve çok daha doğru bir hizmet sunulmakta ve bu süreçler her geçen gün daha da kolay hale gelmektedir. Doğru kullanılan bu veriler ile, yeni ürün oluşturmak, yeni pazarlara girmek, mevcut teklifleri daha cazip hale getirmek gibi kavramlarda da sigorta firmalarına avantajlar sağlanmaktadır. Büyük verinin bir diğer ve önemli avantajlarından bir tanesi de rekabet avantajı sunmasıdır. Sigorta sektöründeki büyük rekabette, iyi bir oyuncu olabilmek için büyük veriye sahip olmak ve onu işlemek olmazsa olmazdır. Müşteri isteklerine ve pazar taleplerine en hızlı yanıt veren firmalar her zaman kazanacaklar ve bir adım önde olacaklardır.

Bulut Teknolojileri

Artan veri miktarı ve gelişen teknolojiler ile birlikte teknolojik altyapıyı sürekli olarak güncel tutmak neredeyse imkansız ve bir o kadar da maliyetlidir. Dijital sigorta çözümleri için üretilen bu yazılımları ve donanımı şirket çatısı altında barındırmak çok maliyetli olduğundan, bulut teknolojilerin kullanılması neredeyse kaçınılmazdır. Birçok dijital sigorta çözümü bulut teknolojileri veya başka bir deyişle SaaS (Service as a Software – Servis Olarak Yazılım) olarak kullanıma sunulur. SaaS teknolojileri birçok bakımdan avantajlıdır. Genel olarak SaaS avantajlarına bakacak olursak;

 • Hız: SaaS bulut bir teknoloji olduğu için birim zamanda çok daha büyük işlem hacmine sahiptir,
 • Teknoloji: SaaS sürekli olarak günceldir ve güncel teknolojileri kullanır,
 • Ölçeklendirme: SaaS ile ihtiyacınız kadar hizmet kullanıp, kapasitenizi artırıp azaltabilirsiniz.
 • Güvenlik: SaaS sayesinde fiziksel ekipman ihtiyacınız ortadan kalkar ve ekstra güvenlik sunar.

Dijital Sigortanın Faydaları Nelerdir?

Sigorta sektörünün en önemli unsurlarından biri güven artımına destek vermesidir. Müşteriler, güven duyabilecekleri, ihtiyaç anında yanında olacağından emin olduğu firmaları tercih etmek isterler. Bu anlamda sigorta firmaları, fiyat olarak rekabetçi, hizmet olarak en üst seviyede olmak için büyük bir rekabet içerisindedirler. Dijital sigorta çözümlerini ve servislerini kullanmak, rekabette avantaj sağlamak ve müşterilere en iyi hizmeti vermek bu bağlamda yapılan büyük bir adım olabilir. Dijital sigorta kullanımı ile kazanılacak avantajlar ve faydalar aşağıdaki gibi olacaktır.

Operasyonel Maliyetlerin Azalması

Yapay zeka kullanımı ile birlikte kazanılan hız ve ölçeklendirilebilirlik sayesinde genel maliyetlerde düşüş beklenebilir. Aynı zamanda hem sigorta firmaları hem de müşteriler için tasarruf söz konusudur. Burada belki en önemli tasarruf “zaman” olacaktır. Satın alınamayan bu unsur, “hız” ile birleştiğinde ciddi bir maliyet azalmasını beraberinde getirir.

Yayımlanan McKinsey raporunda; “Sigorta firmalarının operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve maliyetlerini agresif bir şekilde düşürmek için dijital teknolojilerden yararlanmaları gerekecek” denmiştir. Yine aynı raporda, talep süreçlerinden %40’a varan maliyet tasarrufu bekleyebilecekleri belirtiliyor. Kaynak: ”McKinsey – Digital disruption in insurance: Cutting through the noise

Müşteri Odaklılık

Günümüzde satın alma kararları anlık ve çok hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Müşteriler birçok alanda aradığı sonuca, en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmayı bekliyor. Bu nedenle, sigorta firmaları müşteri taleplerini her platformdan karşılayabilecek  bir hizmet altyapısına sahip olmalıdır. Firmalar, dijital sigorta ve poliçe hizmetleri, çevrimiçi müşteri akıllı asistan hizmetleri, mobil teklif ve poliçeleştirme gibi uygulamaları ile her zaman ulaşılabilir olmalıdır.

Dolandırıcılık ve Sahtecilik Önleme

Büyük veri ve analizleri sayesinde, dijital sigorta uygulamalarının bir faydası da dolandırıcılıkların kolaylıkla önlenebilmesidir. Sigorta firmalarının daha doğru veriye sahip olması, sahte bilgi ve sahte evraklar ile yapılmaya çalışılan işlemlerin tespitinde önemli rol oynar. Birbirine entegre sistemler ve veriler sayesinde suç teşkil edecek işlemler kolayca tespit edilerek önlenebilir.

Teknoloji Yatırımlarını Maliyet Etkin Gerçekleştirmek

Yazının önceki bölümlerinde SaaS ile ilgili bir paragrafa yer vermiştik. Bulut çözümler ile gereken teknolojik yatırımlar optimum seviyede tutulabilir. Hız, ölçeklendirme ve güvenlik altyapıları sayesinde SaaS kullanımı, sigorta firmalarına elle tutulur avantajlar sağlar. Aynı zamanda, gereken eğitimli personel sayısında da sağlayacağı avantajlar ile şirketlerin tasarruf etmesine imkan tanır.

Dijital Sigorta ile Müşteriyi Buluşturmak

Geleneksel sigortacılık ürünleri ile dijital sigorta arasındaki farklar oldukça fazla. Birçok sigorta firması, dijital sigorta ürünlerinin, maliyetlerini ve iş yükünü arttıracağı konusunda endişe duyuyor. Ancak durum hiç de öyle değil. Dijital sigortanın sağladığı avantajların yanında, gereken iş yükü ve yatırım maliyetleri çok hızlı ve çok kolay bir şekilde amorti edilebilir. Bunun yanında artan pazar rekabetinde büyük bir oyuncu olma yolunu açar. Aynı zamanda, müşterilere en hızlı, en doğru ve en tutarlı hizmet sunma avantajı ile müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutar.

Dijital sigorta ürünümüz olan iNet Sales sayesinde, mevcut sisteminizi bozmadan sisteme entegre olabilirsiniz. iNet Sales’in ölçeklenebilir ve modüler yapısı sayesinde, sadece ihtiyacınız olan modülleri aktif ederek tasarruf sağlayabilirsiniz.