SEDDK, Kâr Dağıtımına İlişkin Sektör Duyurusunu Yayınladı

SEDDK, Kâr Dağıtımında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu’nu yayınladı. İlgili duyuruda ‘Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin’ 9. maddesi kapsamında sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlanmasının yararlı olacağı değerlendirildi.

SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu), 12 Mart 2021 tarihli ‘Kâr Dağıtımında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu’nu yayınladı. 2020 yılında ortaya çıkan ve etkileri devam eden COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler sonucunda belirli branşlarda hasar frekanslarında geçici mahiyette düşüşler yaşanırken, bunlara ek olarak yine salgının etkisi ile 2020 yılı içinde gerek sigorta tahkim ve gerekse adli yargı süreçlerinde işleyiş yavaşlamış ve belirli bir zaman aralığında durmuş davaların etkilenmesi normal seyrine göre ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu bahse konu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sektör genelinde normal seyrin dışında finansal tablolarda olumlu yönde sonuçlar oluştuğu görülmektedir.

Diğer taraftan Covid-19 salgını sonrası normalleşme döneminde normalleşmenin hızına bağlı olarak; gerek sosyal ve ekonomik hareketliliğin artışı ve gerekse de adli yargı süreçlerinde yaşanacak hızlanma sonucu; hasar frekansında artış beklenmektedir. Dolayısıyla 2020 yılında değişen seyrin bundan sonra normale dönmesi ve 2021 yılında içerisinde sınırlı düzeyde ek bir yükümlülük oluşturması muhtemel görülmektedir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında Covid-19 sonrası hasar frekansının 2021 yılında normal seyrine gelmesi ile ilerleyen dönemlerde; yönetmeliğin 9. maddesi kapsamında sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

İlgili sektör duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.