Yeni Nesil SFS Engine Time to Market ile Değişim Yönetiminde Çağın Ötesinde

Günümüzde bir fikri hayata geçirebilmek, o fikri ortaya çıkarmaktan çok daha önemli hale geldi. 
“Milyon dolarlık bir fikir” planlanmamış, inşa edilmemiş, pazarlanmamış, doğru bir şekilde hayata geçirilememiş ve elbette kullanıcı ile buluşturulamamışsa hiçbir önemi kalmamış demektir. Özellikle baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji için bu söz çok daha bir anlamlı hale geliyor. Teknolojik bir ürünü geliştirmek, kullanıcı ile buluşturmak ve bunu rakiplerden önce yapabilmek artık fikir üretmekten daha önemli kabul ediliyor. Özellikle yazılım üreten teknoloji şirketlerinde geliştirilen yazılımın kullanıcıya ulaşma süresi giderek daha fazla önem kazanıyor. Yazılımı kullanıcıya ulaştırdıktan sonra da iş bitmiyor. Gerek yasal düzenlemeler gerekse müşteri ve pazar ihtiyaçları gereği sık sık güncelleme yapmak gerekiyor. Bu noktada devreye “Uygulama Yaşam Döngüsü” ve “Sürüm Yönetimi” giriyor. Sürüm Yönetimi, Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (UYY) içinde çok önemli bir yere sahip.

İster yasal düzenleme gereği olsun ister pazar dinamikleri gereği olsun müşterisine ilk ulaşan olmak için zamanla yarışan sigorta şirketlerinin çözüm ortağı SFS, sigorta sektörünün ihtiyaçlarına uygun teknolojik çözümleri ilk sağlayan şirket olmuştur. Bunu sağlayabilmesindeki en önemli faktör,  SFS’nin sürüm yönetimine verdiği önem ve değişim yönetimi için geliştirdiği araçlardır. Aynı zamanda SFS ürünleri, değişim yönetimini etkin olarak yönetmek için gerekli tüm özellikleri  içermektedir.

SFS’nin sürüm yönetimindeki  en önemli özelliklerinden birisi, “Geçerlilik Tarihi” olarak adlandırdığımız özelliğidir. Bu özellik tüm sistemi, bütün modülleriyle birlikte çepeçevre sarmaktadır. Prim hesabından, risk kabul kriterlerine, basım dizaynından eksper atama kurallarına, Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınladığı araç değer listesine kadar her yerde kullanılmaktadır. Bu özellik sayesinde, belirli bir tarihten sonra devreye girmesi gereken geliştirmeler veya değişiklikler, zamanı geldiğinde tıkır tıkır çalışan bir mekanizma olarak devreye girer. Tüm ekranlarda yer alan “Geçerlilik Tarihi”ni değiştirerek  sanki ilgili tarih gelmiş gibi simülasyon yapılabilir. Gece yarılarına kadar nöbet tutup, test veya kurulumlar yapmaya gerek kalmaz. Günler öncesinden test ve kurulum yapılmış olur ve siz bir sonraki işinize odaklanabilirsiniz. Bu sayede zamanınızı etkin ve verimli kullanarak yasal zorunlulukları veya pazar fırsatlarını kaçırmaz,  tam zamanında pazardaki yerinizi alır, müşterinize ulaşmış olursunuz.

SFS,  farklı ortamları birbiriyle tekli ve çoklu olarak karşılaştırıp farkları bularak eşitlemeye yarayan bir diğer pratik kurulum aracı ile de müşterilerinin hayatını  kolaylaştırmaya devam ediyor. SFS’nin kurulum aracı iki veri kaynağı arasındaki farkları bularak, kullanıcının kolayca anlayabileceği formatta kullanıcıya renkli olarak sunabiliyor. Bu sayede kullanıcı, eşitlemeyi kolayca yapabiliyor. Üstelik kaynak ve hedef veri kümeleri farklı veri tabanında yer alan birbiriyle ilişkili tablolar olabileceği gibi XML veya JSON şeması veya metin dosyası da olabiliyor. Basım dizaynları, ürün tarifeleri ve parametre tablolarının ilişkilerini ön tanımlı olarak biliyor. Böylece ortamlararası ürün tarifesi, basım dizaynı ve parametre gibi veri taşıma işlemleri rahatlıkla yapılabiliyor. Belirli spesifik bir geliştirme ve değişiklik taşımak istenirse, tarih aralığı, kullanıcı veya kullanıcı grubu kriterleri belirtebiliyor.