Yeni Nesil Entegrasyon Çözümleri İle SBM Kasko OVM Projesi

Sigorta sektörü, lokomotif branşı olan kaskoda yeni bir veri transferi sürecine girdi. Buna göre geçmiş iki yılın datası Sigorta Bilgi Merkezi’ne (SBM) tekrar transfer edilecek. Sözlük anlamı olarak bütünleşme ve uyum anlamına gelen entegrasyon, çoğu zaman beklenmeyen hataları ve ek maliyetleri de beraberinde getirebiliyor. Bunu önlemek için entegre olunan sistemin veri tipleri, veri formatı, iletişim protokolü, güvenliği, loglaması, hata yönetimi, servisler arası süreçlerin yönetimi ve hatta mutabakatı  ile tüm davranışlarını kusursuz bir kurgu ve ahenk içerisinde yönetmek gerekmektedir.

SBM tarafından başlatılan ve sigorta sektöründe zorunlu hale gelen entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak için SFS tarafından geliştirilen “Ortak Veri Modeli Projesi”sigorta verilerinin güvenle saklanmasını, bilgi güvenliği ve standartlarının tek modelde toplanmasını, uygulama geliştirme maliyetlerinin hem SBM hem de şirketler için azaltılmasını ve tüm sistemlerin sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.  

Kasko ürünü için çift sistem (Mevcut Kasko Online Yapısı ve Yeni OVM Üretim ve Hasar Gönderim Servisleri) aktif hale gelmiş olup, şirketlerin Kasko OVM son geçiş tarihi olan 30.04.2020 tarihine kadar yeni OVM servislerine üretim ve hasar gönderimlerini tamamlamaları beklenmektedir.

30.04.2020 tarihi itibarı ile tüm kasko üretim ve hasar verilerinin yeni OVM yapısına aktarımı sonrası (migration ve şirket data gönderimleri) eski kasko servisleri kapatılıp, kasko ürünü için sadece yeni OVM servisleri üzerinden hizmet verilecektir.

SFS’nin, “Tek Yerde Tanımla, Her Yerde Kullan” prensibi ve disiplininden yola çıkarak, herhangi bir yazılım dili bilgisine bağımlı kalmadan ve birçok durumda yazılım geliştirme uzmanına dahi ihtiyaç duymadan entegrasyon yönetimlerinizi yapabileceğiniz ürünü ile kullanıcı dostu modern web arayüzler üzerinden entegre edeceğiniz verinin tüm tip ve formatını tanımlayabilir, gerekli olan tüm veri dönüşümünü yapabilir, süreç iyileştirme kapsamında henüz hata oluşmadan önlemini alabilir ve işlemi başarılı şekilde sonuçlandırabilirsiniz.  Bu aşamada dış sisteme göndereceğiniz veriyi Xml veya Json formatında hazırlayabilir, her türlü gelişmiş kişiselleştirmeyi yapabilir ve entegrasyon süreçlerinizi sürükle bırak kolaylığı ile yapılandırabilirsiniz. Daha gelişmiş yapılandırmaya ihtiyaç duyulan durumlarda ise SFS Script diline ilave olarak yazılım geliştirme araçlarına ihtiyaç duymadan sağlanan kullanıcı dostu web arayüzleri üzerinden Xpath, VB, C#, Javascript gibi yaygın script dilleri kullanma olanağı sunulmaktadır. Entegre edeceğiniz veriyi hazırlama aşaması olan dönüşüm evresinde veri kaynağı olarak herhangi bir sistemin çalışma zamanındaki objelerini, veri tabanını, xml/json/text/excel dosyalarını ve hatta başka bir web servis isteğini kullanılabilirsiniz.  Hazırlanan veriyi SOA tabanlı veya RESTful servislere adres, güvenlik ve diğer entegrasyon bilgilerini tanımlayarak entegre edebilir, entegrasyon sonucunda aldığınız bilgileri istediğiniz tip ve formatta tekrar kendi sisteminize aktarabilirsiniz. Gelişmiş sistemlerde sadece bir servis ile değil, birden çok servis ile aynı anda ilişkili olarak iş süreç yönetim disiplini dahilinde entegre olmanız gerekmektedir. Bu noktada aynı süreç içerisinde herhangi bir servisten aldığınız cevabı doğrudan veya işleyerek bir sonraki entegrasyon için başka bir servise veri kaynağı olarak gönderebilirsiniz. Gelişmiş hata yönetimi ile etkin bir loglama yapılabilmektedir.

Veri olgunlaştırma ve süreç iyileştirme kapsamında, henüz hata oluşmadan önlemini alabilir ve işlemi başarılı olarak sonuçlandırabilirsiniz. Gelişmiş gösterim paneli (dashboard) sayesinde raporlar alabilir ve süreci görsel olarak çok daha etkin takip edebilirsiniz. Yapı, sistemler arası bütünlüğü sağlamayı otomatik hale getirmek için veri mutabakatını da barındırmaktadır.

Entegrasyon platformu, private ve hibrit sistemler üzerinde çalışabildiği gibi, public cloud sistemler üzerinde de çalışabilmektedir. Bu sayede farklı izin ve yetkiler dahilinde çoklu firma desteği sunulmaktadır. Platform, sigorta sektöründe zorunlu hale gelen entegrasyon ihtiyaçlarını (Ortak Veri Modeli, Kimlik Paylaşım Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı, vb.) ön tanımlı olarak barındırmaktadır. Ürün sadece SFS veya SBM servisleri ile değil, istenildiğinde iş modeli bağımsız olarak herhangi bir dış sistem ile de kolaylıkla entegre olabilir. Entegre olacağınız sistem ile araya konumlandırılabilen bu platform sayesinde, sisteminizdeki veri format ve standartlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan çok daha düşük maliyetlerle iş süreçlerinizi kararlı bir şekilde devam ettirmek hedeflenmektedir.