Sigortacılık Gözetim Sistemi (SGS) Web Servis Veri Akışları Projesi için SFS Hazır!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinden dönemsel olarak alınan ve sigortacılık faaliyet analizlerine konu olan verilerin (Tablo10, Tablo20, Tablo50..) 2020 yılından itibaren web servisler ile alınacağını duyurdu. Mevcut durumda üçer aylık dönemlerde Sigorta Şirketleri tarafından hazırlanan excel şablonları ile paylaşılan verilerin SGS Web Servis Projesi ile web servisler aracılığıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) gönderimi hedeflenmektedir.

Bu konuda Kasım 2019 tarihinde Bakanlık yetkilileri; sigorta şirketi yöneticileri ve SFS’nin de katıldığı toplantıda uygulama ile ilgili sunum yapmış, projenin 2020 yılında devreye alınacağını ve erteleme öngörülmediğini bildirmişti. İlk aşamada Tablo10 ve Tablo40’a ait verilerin web servisler ile alınması planlanıyor.

Bildiğiniz gibi SBM, finansal verileri maliye uygulamalarına paralel olarak, yılda 4 kere -her çeyrek dönem için- aşağıdaki başlıklarda talep etmektedir:

A. Mizan ve Bilanço veriler

  • Nakit Değişimi
  • Öz Sermaye
  • Kâr Paylaşımı

B. Denetimden Geçmiş Mali Tablolar (DMT)

  • Rücu, Reasürans, Tahakkuk Etmiş Vergiler ve Prim Alacaklar

                         – Devreden Borç Hesaplarına (DBH) Ait Tablolar

                          Sermaye Yeterlilik Tabloları

                          Blokaj – Karşılık Hesaplarına Ait Tablolar

                          Poliçe Verileri

                          Hasar Verileri

                          BES ve HAYAT Branşlarına Ait Veriler

İstenen verilerin içeriği gözden geçirildiğinde 3 ana kaynaktan veri sağlanması gerekmektedir:

  • Winsure/InsureE Sigortacılık Uygulamalarından Sağlanacak Veriler: Poliçe, Hasar, Reasürans vb.
  • Sigorta Şirketinin Muhasebe Sisteminden (Hermes veya dış kaynaklı ERP ) Sağlanacak Veriler: Sermaye, Mizan, Bilanço, Kâr Paylaşımı vb.
  • Sigortacılık ve Muhasebe Uygulamalarından Sağlanamayan Beyan Edilerek Girilecek Veriler

Hem operasyonel olarak sigorta şirketlerine yük getiren hem de insan hatalardan kaynaklanan durumları önlemek amacıyla harekete geçen SFS’nin “SGS Entegrasyon Projesi” ile hem tabloların hazırlanması otomatik hale getiriliyor hem de sürecin baştan sona takibi yapılabiliyor. Sistem, tablo gönderim zamanı yaklaştığında ilgili kişiye hatırlatma yaparak süreci başlatıyor. Ardından SGS servislerinden alınan veri setlerindeki her bir veri için yukarıdaki hangi gruptan veri sağlanacağını belirleniyor ve veri sağlama aşamasına geçiliyor. Sistem dönem sonlarında Winsure ve Winsure GL’den (Muhasebe Yönetim Sistemi) kontrollü olarak verileri alıp kendi tablolarında saklayacak şekilde çalışıyor. Farklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulaması kullanan sigorta şirketleri için webservis url, method ve parametreleri tanımlanarak veriler alınabiliyor.

Baştan sona otomatik prosesler ile hazırlanan tablolar sigorta şirketinin isteğine bağlı olarak ister onay sürecinin ardından veya direkt olarak SBM’ye gönderilmekte, tüm trafik (request ve response paketleri) kayıt altına alınmakta (loglanmakta) ve gerektiğinde listelenebilmekte. Sistemin dashboard ekran özelliği sayesinde kaç verinin SBM’ye gittiği, kaç veri kaldığı, gönderim işleminin ne zaman tamamlanacağı da anlık olarak takip edilebiliyor.

Her çeyrek dönem sonunda sigorta şirketleri için gerek veri toplama, işleme ve gerekse SBM’ye iletme aşamaları nedeniyle yoğun çalışma gerektiren bu süreci ciddi şekilde kolaylaştırmayı ve basitleştirmeyi hedefleyen SFS, “SGS Entegrasyon Projesi” ile kullanıcılarına operasyon yükünü azaltmayı, doğru ve hatasız veri üretmeyi, zaman ve maliyet avantajı sağlamayı vadetmektedir.