7 Ayda En Hızlı Sağlık Branşı Büyüdü

Enflasyondan arındırıldığında sektörde prim üretimindeki reel artış yüzde 2.7 olarak gerçekleşti. TSB verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde hayat dışı (elementer) sektör yüzde yüzde 19.8 büyürken, hayat branşındaki büyüme ise yüzde 19.7 oldu. Hayat dışında branşlar bazında bakıldığında prim üretimine göre pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan sağlık ilk 7 ayda yüzde 32.02 (reel yüzde 13.18) büyüme oranıyla en hızlı büyüyen branş oldu.

Yılın ilk 7 ayında performansı en çok merak edilen branşlardan kasko (kara araçları) yüzde 19.66 büyürken, trafikteki büyüme yüzde 14.62 oldu. 7 aylık dönemde kasko reel olarak yüzde 2.58 büyürken, trafik ise reel olarak yüzde 1.74 daraldı. Kaskoda yılın ilk yarısında poliçe adetlerinin düştüğü göz önüne alındığında söz konusu branştaki büyüme fiyatlardaki artıştan kaynaklandı. Ocak-Temmuz döneminde pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan yangın ve doğal afetler yüzde 23.92 (reel yüzde 6.23) büyüme oranıyla sektörün genel büyümesine katkı yaptı.