Türk Reasürans A.Ş. Kuruldu


Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans A.Ş. (Türk Re) kuruldu. Genel Müdürlüğü’ne ise Selva Eren atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans A.Ş. kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğü’ne Selva Eren atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık şirketin kuruluşunda tek hissedar olarak yer aldı. Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek üzere görevlendirildi. Doğl afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans’ın maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans’ın tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.