TES Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda

Bireysel Emeklilik ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), kasım ayının başında açıklanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda da yerini aldı.

Planda, öncelikle sistemin mevcut durumunda ilişkin bilgiler verildi. Eylül 2019 itibarıyla, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcıların fon büyüklüğü, devlet katkısı dâhil 108 milyar lira, katılımcı sayısı ise 6.8 milyon kişi olarak belirtildi. Otomatik Katılım Sistemi’nde ise çalışanların fon büyüklüğünün 7.3 milyar liraya ulaştığı ve cayma hakkını kullanmayarak sistemde bulunmaya devam eden 5.8 milyon çalışanın yer aldığı da eklenerek, tüm sisteme bakıldığında, 12.6 milyon katılımcıya ait toplamda 115.3 milyon liralık fon büyüklüğü olduğu vurgulandı.

Planda, sistemin gelecek dönemde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik iyileştirmelerin devam edeceği de belirtildi. Ek olarak, finansal sistemdeki sistematik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik dövizli BES uygulamasına geçileceği, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) hayata geçirileceği, kumbara hesabı gibi uygulamalar ile genç bireylerin finansal sisteme katılımının sağlanarak, ek teşvikler ile erken yaşta tasarrufa teşvik edileceği ve böylece sermaye piyasaları için uzun vadeli kaynak oluşturulacağı gibi maddeler özellikle vurgulanmış oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni geliştirme çalışmalarına ek olarak, yurt içi tasarrufları artırmak için lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemelerinin yapılacağı da duyuruldu.

Bireysel emeklilikteki Otomatik Katılım Sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüştürüleceği ve bu yolda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Türkiye Sigorta Birliği (TSB) gibi kuruluşlar ile işbirliği yapacağı açıklandı. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda uygulama alternatifleri ortaya konularak, geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının sağlanacağı belirtildi.