SFS Borç Alacak Yönetim Sistemleri İle Operasyonel Verimliliğinizi Artırın

Borç alacak takip sistemleri sigortacılık sektöründe oldukça önemli sistemlerdir. Yeni alacağınız ya da mevcut yazılımınızda dikkat edilmesi gereken hususlar olarak şu üç konu modern sigortacılık dünyasında öne çıkmaktadır:

 • Azalan Tahsilat Riski ve Artan Tahsilat Kalitesi
 • Artan ve İyi Kontrol
 • Azalan İş Yükü

Birbirlerini varlıkları ile olumlu ve yoklukları ile olumsuz yönde etkileyen bu üç ana kavramın etkilerine şöyle bir örnek verilebilir:

Sahip olunan yazılım otomatik kontroller ve uyarılar yapan bir yazılım ise kontrolün artmasından dolayı tahsilat riski azalacak ve sonucunda da operasyon yükü azalacaktır. Azalan tahsilat riski tahsilat kalitesini artıracak ve daha az iş yüküne sebep olacaktır. Döngüsel olarak birbirini olumlu etkileyen bu kavramlara aşağıda bazı fonksiyonel örnekler verilmiştir:

 • Ekosistemdeki tüm unsurlarla, tüm ödeme ve tahsilat araçları için entegrasyon
 • Sanal POS, Hesaptan Tahsilat, Mail Order, Çek, Senet vb. tüm tahsilat ve ödeme araçları için bankalarla tam ve eş zamanlı entegrasyon
 • Zamanlı olarak ve günün boş saatlerinde çalışan banka entegrasyonları ( örneğin banka gün sonu dosya okumalarının otomatik olarak gece çalışması)
 • Ekosistemdeki tüm unsurlara internet üzerinden gerekli servislerin sunulması (Anlaşmalı Tamirhane Ekstresi, Müşteri Tahsilat Kontrol Raporu, Kesmediği Poliçelere Sadece Tahsilat yapan Banka Şubeleri vb.)
 • Poliçe bazında kontrollerle tahsilat kontrolü
 • Acente, müşteri vb. bazında kontrollerle tahsilat kalitesi kontrolü
 • Acente, müşteri, bölge, merkez vb. tüm birimlere sorunlu konuların bildirimi ve sorun gerçekleşmeden uyarı
 • Sapma, Borç Yaşı, Tahsilat Oranı vb. bilgilerin güncel olarak sistemde tutulması ve kullanılabilmesi
 • Acente-müşteri ve acente-merkez ilişkisinin aynı ortamda takibi, raporlaması ve kontrolü
 • Tahsilat bildirimlerinin aracılar tarafından işlenebilmesi ve elektronik gönderimi
 • Çoklu Döviz ( kur farkı ve kur değerlemesi, örneğin USD poliçenin TL ya da Euro ödenebilmesi), çoklu dil, çoklu banka imkânı ve tasarlanabilir işleyiş imkânı (muhasebe entegrasyonunda ekstrede gözükecek açıklamaya kadar)
 • Komisyon ödeme takibi, iade komisyon ve iade poliçe ödemelerinin her türlü ödeme ve işleyişi
 • Her türlü süreçte ( sonradan eklenmesi mümkün olabilecek ve/veya mevcut) SMS, faks, eposta vb. araçların kullanımı
 • Servis odaklı mimari ile diğer sistemlerin değiştirilmesinin zorunlu olmaması

Kanallar, müşteriler, servis sağlayıcılar ile sigorta şirketi arasındaki tüm borç alacak ilişkilerini yöneten SFS Borç Alacak Takip Sistemini kendi sistemlerinizle, kanallarınızın internet siteleri ile entegre edebileceğiniz gibi SFS’nin satış sistemleri ile birlikte de kullanabilirsiniz. İlgili çözümün servisleri ile mevcut sistemlerinizin içeriğinde bir değişiklik yapılmasını gerektirmez. SOA (Service Oriented Architecture –Servis Odaklı Mimari ) ile sunulan SFS Borç Alacak Takip Sistemi servisleri, farklı sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlar ve istenilen servislerden bir veya birkaç tanesi kullanılabilir ( çek, senet, kredi kartı, mail order vb.) SFS Borç Alacak Takip Sistemi servisleri kabul edilmiş tüm güvenlik standartları ile beraber kurumlar arası bilgi güvenliğini sağlamak için ek şifreleme algoritmaları ile PCI standartlarını destekler.