Tahsilat Sorunlarınıza Kesin Çözüm : SFS PayNet

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın kullanım alanı bulan kredi kartları, günümüzde en sık kullanılan tüketici finansman aracı haline gelmiştir. Kredi kartları tüketiciye, gelirine ek olarak anında kullanılabilir kredi sağlaması, nakit taşıma riskini ortadan kaldırması, alışveriş bedellerini taksitlendirmeye imkan vermesi gibi kullanıldığı amaca ve yere göre değişen pek çok olumlu özelliğe sahiptir.

SFS PayNet, tüm satış kanallarının (acenteler, bankalar vb.) tüm banka kredi kartları ( sanal pos, taksitli kart ve mail order) ile satış yapmalarını sağlayan, satışların iptal ve iade işlemlerinin, muhasebe entegrasyonunun ve banka mutabakat işlemlerinin yapılmasını sağlayan sistemdir. POS cihazından çekimin ardından sisteme tahsilatın girilmesi, poliçe ile ilişkilendirilmesi, elle tahsil kaydının işlenmesi ve ileride bir iade ya da iptal geldiğinde bankadan ve sistemden iptali gibi manuel müdahale gerektiren, bu yüzden de fazla operasyon yükü ile birlikte büyük bir maliyet getiren, hata yapmaya neden olan yapılar yerine SFS PayNet ile tüm bu işlemler otomatik olarak yapılır.

SFS PayNet, tüm ürünlerin taksitli kartlarla satılabilmesini, farklı banka kartlarının ve bankalardaki çek, senet, mevduat hesaplarının takibini ve banka mutabakatlarının tek sistem üzerinden yapılabilmesini sağlar. Mail order tahsilatlarında gözlenen son kullanım tarihinin geçmiş olması, geçersiz kart numarası gibi hatalar, SFS PayNet kullanıldığında banka tarafında otomatik kontrol edilir ve sorun anında ilgiliye bildirilir. Böylece sonrasında müşterinin aranması ve yeni kart numarası istenmesi, yeni kart numarasının sisteme girilmesi ve ertesi gün tekrar bankaya gönderilmesi gibi yorucu operasyonların ve tahsilat gecikmelerinin önüne geçilir.

SFS PayNet’in Sigorta Şirketlerine Sunduğu Diğer Avantajlar:

 • Müşteriye sunulan ödeme avantajları ile rekabet avantajı sağlar, satışları artırır.
 • Tahsilat hızını ve kalitesini artırır, tahsilat operasyon maliyeti düşer.
 • Tahsilat riski ve operasyonu bankaya devredilir.
 • Tüm satış kanallarından satış yapılırken, şirket hesabına tahsilat gerçekleşir.
 • Finansal hareketlerin manuel oluşturulmasına gerek kalmaz.
 • Acentelerden ve tüm satış kanallarından tahsilat takibine gerek bırakmaz.
 • Tüm satış kanallarında uygulanabilir, tüm kanalların dahil olduğu ödeme kampanyaları düzenlenebilir.
 • Yeni kanallar elde edilmesi için kolaylık sağlar.
 • Her bir banka için ayrı web pos/pos kullanımına gerek kalmaz.
 • Fiziki pos ile ve maliyet olmaksızın kredi kartı satışı yapılabilir.
 • Web poslardan yapılan satışlardaki manuel hatalar önlenir.

SOA (Servis Odaklı Mimari) ile sunulan SFS PayNet, farklı sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlar, mevcut sistemlerde değişiklik yapılmasını gerektirmez ve istenirse SFS PayNet’in sağladığı servislerden sadece bir veya birkaç tanesi kullanılabilir. Örneğin sadece kredi kartı ile ilgili servislerden faydalanmak mümkündür.

SFS PayNet servisleri kabul edilmiş tüm güvenlik standartları ile beraber kurumlar arası bilgi güvenliğini sağlamak için ek şifreleme algoritmaları ile PCI DSS standartlarını destekler.