Reasürans Süreçleriniz SFS’nin “Reasürans Cari’’ Ürünü ile Güvence Altında

Reasürörler ile Sigorta Şirketleri arasında köprü görevi gören “SFS Reasürans Cari” ürünü, sigorta şirketinin hesap işlemlerini görmesini, borcunu ne zaman ödeyeceğini ya da alacaklılarına dair  bilgi sağlamaktadır.

SFS’nin “Reasürans Cari’’ ürünü ile sunduğu avantajlar şunlardır:

 • Ödemelerin takibi, ödeme girişlerinin takibi, ödenmemiş reasürör primleri ve ödenmemiş hasar kayıtlarının  takibine olanak sağlar.
 • Reasürans modülünden cari entegrasyonu alt branş bazında, kümül bazında ve poliçe bazında tanımsal olarak yapılabilir.
 • Reasürans prim dağılımı esnasında ödeme planı girilebilir ve ödemeler taksitlendirilebilir. Sigorta şirketi dilerse ödeme planlarını otomatik olarak oluşturabilir.
 • Reasürans Cari Entegrasyonu trete ve alt branş bazında tanımlanarak ayrı ayrı cari entegrasyonu sağlanabilir.
 • Hasar ödemeleri otomatik olarak reasürans prim borcundan düşülebildiği gibi reasürans prim komisyonları otomatik olarak reasürans prim borcundan düşülebilir.
 • SFS’nin “Reasürans Cari’’ modülünden muhasebeye entegrasyon sağlanabilir. 
 • Reasürans priminin ödenip ödenmediğini ve kalan tutarı belirten Reasürans Tahsilat Kontrol Raporu ile tahsilat hareketleri takip edilebilir. Böylelikle yapılmamış tahsilat ve ödemelerin vade aşımları takip edilerek hızlı aksiyon alınabilir.
 • Tahsil edilmemiş reasürans hasar listesi ile hareket tipinin seçilebileceği bir rapor ekranına ulaşılabilir. 
 • Borç Gençleştirme Raporu ile hasar ödemeleri ve reasürans prim ödemeleri için aylık  bazda ödeme raporu alınabilir.
 • SFS’nin “Reasürans Cari’’ modülünün sunduğu raporlamalar reasürör ile sedan şirket arasındaki ihtilaf durumlarında mutabakat kolaylığı sağlar. 
 • Dağılmamış Reasürör Ödemeleri Raporu ile ilgili hareketlerin ödenmemiş tutarlarının toplamları ay bazında rapor olarak alınabilir. 
 • Sistem üzerinden reasürans ekstresi oluşturulabilir.  
 • Yapılan tüm ödemelerin sistem üzerinden logları tutulduğundan  istenilen tüm raporlar kolaylıkla  oluşturulabilir. 
 • Reasürör bazında  ve risk devir esaslarını belirleyen treteler bazında ayrım yapılarak işlemler gerçekleştirilebilir. 
 • Her poliçe için reasürans primi komisyonları ve ödemeleri oluşturulabilir. 
 • Reasürör şirketlerin devir bakiyelerinin her bir döviz cinsinden ayrı ayrı girişi yapılabilir. 
 • Tahsilat tiplerine göre tanıtılması ve tretelerine göre eşleşmesi sağlanabilir.

SFS,  “Reasürans Cari’’ ürünü ile özellikle reasürör ile sedan şirketlerin ilişkilerini karşılıklı güveni arttırarak güçlendirmeyi ve iş yüklerini önemli ölçüde azaltarak zamandan tasarruf etmeyi  hedeflemektedir.