Sigortacılıkta Dijital Dönüşümün Merkezi : “Elektronik İmza”


Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızlı bir değişim yaşandığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmeler, dijitalleşme, iş dünyasında rekabet koşullarının değişmesi ve bilgi teknolojilerinin daha da önem kazanması adeta dijital bir devrim yaşanmasına sebep olmaktadır.

Neredeyse tüm  sektörleri etkisi altına alan bu dönüşümden sigorta sektörü de payını almaktadır.  Sigortacılık sektöründe yaşanan hızlı dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam edeceği öngörülmektdir.

SFS’nin sigorta sektörüne her zaman yenilikçi çözümler sunma stratejisinin önemli projelerinden olan “Sigortacılıkta Elektronik İmza” dijital dönüşümün merkezinde yer almaktadır.

Elektronik imza, 5070 Sayılı Kanun uyarınca ıslak imza ile eşdeğer olan, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. Fakat e-imza ıslak imza gibi tek bir çeşit imza değil, harf, karakter ve sembollerden oluşan, tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal bir veridir. Islak imza nasıl bir kağıda atılan imzanın size ait olduğunu ispatlamaktaysa, elektronik imza da herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin size ait olup olmadığını ispatlamaktadır.

 “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” poliçelerin elektronik ortamda düzenlendiği hâllerde, şirketlere,  poliçeyi elektronik imza ile imzalama yükümlülüğü getirmektedir. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik teknolojik çözümler sunan SFS, “Sigortacılıkta Elektronik İmza” projesi ile şu avantajları sunmaktadır:

  • Poliçelerin ve değerli evrakların e-imza ile düzenlenmesi, ıslak imza süreçlerinde yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.
  • Islak imza gereken belgelerin çift nüsha olarak basılması gerekliliği kağıt israfına sebep olmaktadır. E-İmza kullanımı ile kağıt israfının önüne geçilir.
  • Islak imza sürecinde evrakların karşı imza ve onay için gönderim-alım süreçlerinde yaşanan evrak kayıpları, zaman kayıpları ve güvenlik açıkları e-imza sürecinde yaşanmaz.
  • Baskı, kağıt, posta ve arşivleme maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar.
  • Verimliliğin yükseltilmesini, bürokratik prosedürlerin azaltılmasını sağlar.
  • Şifreleme sistemi sayesinde bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin bir başkasının eline geçmesini veya değiştirilmesini engeller.
  • Belli ürün/ürünlere ait PDF basımı alınmamış poliçelerin, gün sonunda veya belirli bir saatte toplu şekilde ve e-imzalı olarak PDF basımlarının alınmasını ve mail yoluyla gönderilmesini sağlar.

SFS, Sigortacılıkta E-Dönüşümün başlamasına öncülük eden projelerden biri olan  SFS “Sigortacılıkta Elektronik İmza” projesi ile sigorta şirketlerinin zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu ve güvenlik  konularında bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır.