SFS Müşterileri, Poliçe Yenilemede de Teknolojinin Gücünü Kullanıyor

Geçmişten günümüze birçok firma, kişi ya da kuruluş var olan müşterileri ile olan ilişkilerini geliştirmek, güncel tutmak için çaba göstermiştir. Ancak eskisi gibi kolay olmayan bu kavram, günümüzde oldukça zor ve mesai harcanması gereken bir durum haline gelmiştir.

Tüketici beklentilerinin yapısının değişmesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşma hızının artmış, taklit edilebilir ürün ve hizmetler ortaya çıkmış, otomasyon hızla gelişmiş ve tüm bunlar neticesinde  piyasada güçlü bir rekabet ortamı doğmuş ve yeni müşteri bulma maliyetleri hızla artmıştır. 

Her sektörde olduğu gibi finansal piyasaların önemli bir oyuncusu olan sigorta sektöründe de en önemli amaç yeni  müşteri kazanmak ve mevcut müşteri ile iş potansiyelini geliştirerek devam ettirebilmektir. Sigorta şirketleri , dağıtım kanalları aracılığıyla gerek reklam ve tanıtım yatırımları yaparak gerekse fiyat indirimleri ve çeşitli promosyon yöntemleri ile  müşteriyi korumaya ve kazanmaya çalışmaktadır.

Sigorta sektörünün,  rekabet şartlarının gittikçe zorlaştığı bu dönemde,  özellikle yoğun bir şekilde üzerinde durduğu konuların başında “elindeki mevcut müşteri gruplarına nasıl hizmet vereceği” ve “onları elinde nasıl tutacağı” gelmektedir. Bu nedenle sigorta sektöründe müşteri değeri kavramı giderek önem kazanmaktadır.  Sigorta sektöründe fiyata dayalı rekabet, yeni müşteri kazanma ve mevcut müşteriyi elde tutma giderek artan bir şekilde şirketler aleyhine yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. İşte bu noktada sigorta sektörü açısından hayati önem taşıyan bir kavram “sürdürülebilir karlılık” kavramı ortaya çıkmaktadır. Sigorta şirketlerinin çözüm ortağı SFS, “Akıllı Yenileme“ ürünü ile sigorta şirketlerine mevcut müşterilerini elde tutma, zararlı müşterilerini tespit etme, risk gruplarını belirleme noktasında stratejik çözümler sunmakta ve kârlılıklarını sürdürülebilir kılmaktadır.  

SFS’nin “Akıllı Yenileme” ürününün özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Risk Grubu Modeli ile sigorta şirketleri açısından risk oluşturabilecek grupların belirlenmesi ve poliçe yenilemelerinin önlenmesini sağlar.
  •  Karlılık Bazlı Yenileme Modeli ile sigorta firmaları için kâr oluşturabilecek grupların belirlenmesini ve yenilmelerinin yapılmasını sağlar.
  • Risk Kabul Kriterlerine göre yenileme modelinde; grupların belirlenmesini, yenilemelerin yapılmasını ya da engellenmesini sağlar
  • Yeni Müşteri Kazanım Modülü ile potansiyel müşterilere otomatik teklif sunabilme imkanı sunar.
  • Çapraz Satış Modülü ile yeni teklif oluşturabilme imkanı sunar.
  • Poliçe yenilemeleri tekli ya da toplu poliçe yenileme şeklinde yapılabilir.
  • Yenileme Yönetim Monitörü ile yenileme oranları takip edilebilir. İstenilen yenileme raporları istenilen kriterlerde ve belirlenen zaman aralığında çekilebilir, otomatik olarak mail atılabilir.

Her zaman müşterilerinin kârlılığını artırmak için çalışan SFS “Akıllı Yenileme” ürünü ile sigorta şirketlerinin kârlı müşteriyi elde tutmalarını, zarar ettiren müşteriyi de portföyden uzaklaştırmalarını sağlayarak operasyonel verimliliklerini  artırmayı hedeflemektedir.