Poliçe Sayısı Rekora Koşuyor

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) iletilen verilere göre hayat dışında yılın ilk üç ayında yazılan poliçe sayısı 17 milyon 951 bin 575 adet oldu. Poliçelerin 16 milyon 611 bin 972 adeti hayat dışı şirketler tarafından, geriye kalan 1 milyon 339 bin 603 adet poliçe ise hayat ve emeklilik şirketleri tarafından yazıldı. 

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hayat dışı şirketlerin poliçe sayısında %2’lik bir artış yaşanırken hayat ve emeklilik şirketlerinin özellikle ferdi kaza ve kaza branşındaki ciddi sayıdaki poliçe üretimi ile %50 oranında bir artış gözlendi. Geçen yılın aynı döneminde 892 bin 636 adet poliçe üretimi yapan hayat ve emeklilik şirketleri bu yılın aynı döneminde 1 milyon 339 bin 603 adet poliçe üretme başarısı gösterdi.  2018 yılının ilk çeyreğinde 16 milyon 282 bin 920 adet poliçe üreten hayat dışı şirketler ise bu yılın ilk çeyreğinde 16 milyon 611 bin 972 adet poliçe ürettiler. 

TSB verilerine göre, 2018 yılı genelinde hayat dışı poliçe üretiminin toplamda 65 milyon 703 bin 385 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğindeki olumlu seyir sonrasında 2019 yılında 70 milyon poliçeye ulaşılması bekleniyor. 

Branşlar bazında bakıldığında ilk çeyrekte poliçe üretiminin en fazla arttığı branş kaza sigortaları ve mühendislik sigortaları oldu. Kaza branşında 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 277 bin 460 adet olan poliçe sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 312 bin 147 adete; mühendislik sigortalarında da 797 bin 289 adetten 1 milyon 104 bin 863 adete tırmandı.

Hastalık/sağlık sigortalarında 1 milyon 281 bin 241 olan poliçe adeti bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 344 bin 36 adete, yangın ve doğal afet sigortalarında 4 milyon 146 bin 373 adetten 4 milyon 190 bin 776 adete, zorunlu deprem sigortasında 2 milyon 68 bin 804 adetten 2 milyon 216 bin 348 adete, genel zararlarda 2 milyon 309 bin 572 adetten 2 milyon 604 bin 167 adete, devlet destekli tarım sigortalarında 1 milyon 158 bin 477 adetten 1 milyon 195 bin 198 adete, ihtiyari mali sorumlukta 292 bin 266 adetten 318 bin 933 adete yükselme başarısı görüldü.

Öte yandan poliçe üretiminde en çok dikkat çeken durumlardan biri sağlık ve hastalık sigortalarında gözlendi. Hayat ve emeklilik şirketlerinin yavaş yavaş da olsa söz konusu branşta faaliyet göstermeye başlamasıyla poliçe üretimlerinde pay almaya başladıkları gözlendi. Geçen yılın ilk çeyreğinde hayat ve emeklilik şirketleri tarafından 13 bin 322 adet poliçe üretimi yapılmışken bu yılın ilk çeyreğinde poliçe üretimi 56 bin 275 adete yükseldi.

Sigorta sektörünün en önemli üretim kaynağı durumunda olan motor branşı poliçe adetlerinde ilk çeyrekte dikkat çekici bir gerileme görüldü. Kara araçları sorumluluk sigortalarında geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 979 bin adet olan poliçe sayısı bu yılın aynı döneminde 4 milyon 558 bin 97 adete, kaskoda da 1 milyon 531 bin 101 adetten 1 milyon 338 bin 788 adete geriledi.

Poliçe adetlerinin azaldığı branşlar ise şöyle; Nakliyat sigortaları 342 bin 599 adetten 277 bin 291 adete, genel sorumluluk sigortaları 146 bin 383 adetten 142 bin 383 adete, finansal kayıp sigortalarında 20 bin 51 adetten 12 bin 337 adete düştü. Son dönemin en çok konuşulan branşlarından olan kefalet sigortalarında ise poliçe adetleri 14 bin 728’den 4 bin 212 adete düşüş gözlendi. 

Hayat dışında bu yıl poliçe adedinde 70 milyon rakamına ulaşılması bekleniyor. TSB verilerine göre 2018 yılında poliçe üretiminin toplamda 65 milyon 703 bin 385 adet olması ve 2019 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre toplamda 800 bine yakın artış görülmesi yıl sonuna yönelik beklentileri güçlendiriyor.

22 hayat ve emeklilik şirketinin poliçe üretimi yaptığı hayat sigortalarında yaşayan poliçe adedi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artış yaşayarak 3 milyon 635 bin 274 adede yükseldi. Bankasüransın poliçe üretiminde etkin olduğu hayat sigortalarında, kredi kapsamında yapılan yıllık vefat sigortalarında 2018 yılı ilk çeyreğinde 466 bin 454 adet olan yaşayan poliçe adedi bu yılın aynı döneminde 906 bin 886 adede, söz konusu alanda kredi kapsamındakiler hariç poliçe adedi de 451 bin 160 adetten 524 bin 527 adete çıktı. Uzun süreli vefat sigortalarında kredi kapsamı dışındaki poliçe adedi 420 bin 74 adetten 519 bin 836 adete, kredi kapsamındakiler de 1 milyon 107 bin 721 adetten 1 milyon 328 bin 185 adete yükseldi. TSB verilerine göre, hayat sigortası içindeki karma sigortalar 87 bin 999 adetten 162 bin 349 adede, hayatta kalma şartına bağlı sigortalar da 24 bin 614 adetten 31 bin 409 adede çıktı. Hayat sigortaları içinde yılın ilk çeyreğinde poliçe sayısında düşüş yaşanan branşlar ise 148 bin 7 adetten 137 bin 629’a düşen birikimli sigortalarda ve 26 bin 975 adetten 24 bin 362 adede düşüşen gelir sigortalarında oldu.

TSB verilerine göre yılın ilk çeyreğinde poliçe başı prim karşılaştırmasında hayat dışında yukarı yönlü bir hareket gözlenirken, hayat branşında poliçe artışına rağmen primlerde gerileme görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde hayat dışında 12 milyar 660 milyon TL tutarında üretim yapılmış ve 17 milyon 175 bin 556 adet poliçeye bölündüğünde poliçe başına üretim 737 TL olmuştu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 15 milyar 46 milyon TL’ye çıkan prim üretimi ile 17 milyon 951 bin 575 adet poliçe üretimi karşılığında poliçe başına prim üretimi 838 TL’ye yükseldi. Hayat ve emeklilik tarafında ise poliçe başına üretim düşüyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 938 milyon TL üretimin olduğu tarafta 2 milyon 733 bin 4 adet toplam poliçe başına prim üretimi 709 TL olmuştu. Bu yılın ilk çeyreğinde poliçe adedi toplamda 3 milyon 635 bin 274 adede, prim üretimi 2 milyar 50 milyon TL’ye yükselmiş olsa da poliçe başına prim üretimi 674 TL’ye geriledi.