Kişi Başı Sağlık Harcamaları 2 Bin Lirayı Aştı

Bireylerin sağlık için yaptıkları harcamalar her geçen yıl artıyor. 2018’de %17 oranında artış gösteren sağlık harcamaları, hastalık ve sağlık sigortalarında poliçe üretimini de artırıyor.

Ülkemizde sağlık için yapılan harcama tutarı artmaya devam ediyor. Bireyler, kişisel sağlıkları için maddi tutar gözetmeden sağlık imkânlarından yararlanmayı sürdürüyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, sağlık harcamaları, 2018 yılında %17.5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon liraya ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93.1 iken, 2018 yılında bu oran %93.8’e ulaştı. Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranına bakacak olursak bu oran 2018 yılında %4.4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3.4 olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı 2017 yılında %78 olurken, 2018 yılında ise bu rakam %77.5’e geriledi.Hane halkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19.4 artarak 28 milyar 655 milyon lira oldu. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı ise 2018 yılında %17.3 olarak gerçekleşti.Vatandaşların kişisel sağlıkları için yaptıkları harcamaların artışı sürüyor. Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1.751 lira iken, 2018 yılında %15.9 artarak 2.030 liraya yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 dolar iken, 2018 yılında 430 dolar olarak hesaplandı.

SBM’nin (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) yayınladığı verilerde, sağlık branşında üretilen poliçe adedi 2015 yılından beri artışını sürdürüyor. 2017 yılında 2 milyon 849 bin olan poliçe sayısı %2 oranında artarak 2 milyon 911’e ulaştı. 2019’da en son açıklanan Eylül ayı verilerinde ise bu rakamın 1 milyon 929 bin olduğu görülüyor. Tamamlayıcı sağlık verilerine baktığımızda ise 2017 yılında 737 bin 837 iken bu rakam 2018 yılında 689 bin 650’ye geriledi. 2019 yılı henüz sonlanmamışken Eylül ayı verilerinde ise bu rakamın 586 bine ulaştığını görüyoruz.

İçerisinde tamamlayıcı sağlık, yatarak ve ayakta tedavi rakamlarının da bulunduğu hastalık-sağlık branşı toplam prim üretimi rakamları, 2017 yılında 5 milyar 19 milyondu. 2018 yılı verilerinde ise bu rakam %24 oranında artarak 6 milyar 234 milyonu geçti. 2019’un açıklanan son verilerini incelediğimizde hastalık-sağlık branşı toplam prim üretimi 5 milyar 944 milyonu aşmış durumda.