Ekonomiye 127 Trilyon Lira Sigorta Teminatı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığına yeni seçilen Benli, sigorta pazarı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, ekonominin üzerindeki 127 trilyon liralık riski sigorta sektörünün üzerinde taşıdığını söyledi. Sigortacıların ekonomiye, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ’nın 34 katı kadar teminat verdiğini, bunun da karşılığının 127 trilyon lira olduğunu belirten Benli, “Üretim, ihracat yapan herkese sağladığımız bir teminat bu. Bu fabrika da olabilir, küçük işleme de olabilir, birey de olabilir. 127 trilyon liralık bir riski bu sektör devralmıştır” dedi.

Atilla Benli, Türk ekonomisinin dünyada 17. sırada olduğunu ancak sigortacılık açısından bakıldığında 39. sırada yer aldığına değinerek, sektörün ekonomiye katkısının artırılması gerektiğini açıkladı. Dengeli ve derinliği olan finansal piyasalar yaratmak için hükümetin sigorta sektörünü kritik önemde gördüğünü, bundan dolayı da Yeni Ekonomi Programında ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sektörü destekleyecek detaylar olduğunu vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aktif büyüklüğü 202 milyar liraya ulaşan bir sektörüz. Bugün için finans piyasası içindeki payımız yüzde 5. Amacımız bunu yüzde 25’e çıkarmak. Buraya çıktığı zaman ekonomiye 740 milyar liralık ilave bir fon yaratmış olacağız. Sigortacılık ve bireysel emeklilik, hayat sigortaları fonun biriktirdiği ve bu fonun da ekonomiye aktarıldığı sektördür. Bu fon da hem uzun vadelidir hem de kalitelidir.”

Atilla Benli, yeni kurulacak olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sektöre kazandıracaklarına da değinerek, bağımsız bir kurumun kurulmasının sektöre verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Sigorta sektörünün uzun zamandır böyle bir kurumun kurulmasını beklediğine dikkat çeken Benli, “Özerk bir kurum olması nedeniyle özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecek. Ayrıca bu yapı, özel sektör, devlet işbirliğini en üst düzeye çıkaracak. Kurumun, hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Atilla Benli, BES’teki yeni düzenlemelerden de bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “BES’te 110 milyar liralık bir fona ulaşıldı ve 6.8 milyon katılımcı var. Otomatik katılım ile birlikte de ilave 7.5 milyar liralık bir katkı geldi. Bu emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynak anlamına da geliyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında da yayımlandı, otomatik katılım sistemi yeniden ele alınacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yapılandırılması gündemde. 2020 Programına baktığımızda kıdem tazminatıyla ilgili konuların yakın zamanda masada olacağı anlaşılıyor. Gençlerle ilgili de değişiklikler var, gençlere daha fazla devlet katkısı verilmesi gündemde.”