Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde Değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) asgari prim tutarları risk bölgesine göre 40 ila 110 lira arasında değişen miktarlara yükseldi. Mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 215 bin liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi. İnşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife fiyatı %10 artırılacak.

Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı %10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife fiyatı %10 yükseltilecek. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil edilmeyecek.

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda; yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden %10 indirim yapılacak.

Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiriyle toplanarak uygulanacak.

Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları; zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanacak. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu’nca belirlenecek.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin liraya yükseldi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 liradan bin 20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için 310 liradan 355 liraya çıktı.