Sigortacılık Sektörüne Çatı Kuruluş

Sigortacılık sektöründe çatı kuruluş olarak görev yapacak olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdi.  Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği kurumun merkezi İstanbul’da olacak.

Kurum, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı altında üst kurula sahip olacak. Kurul, biri başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kurul başkanı, Kurum’un da başkanı olacak.

Kurul en az iki haftada bir olmak üzere gerekli hallerde toplanacak, en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz sigortacılık uzman ve yardımcıları çalışabilecek. Kurumda, çeşitli kadro, sınıf, unvan ve dereceye sahip 357 personel istihdam edilecek.

Kurum, sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve sektör göstergelerine dair 6 ayda bir rapor yayımlayacak.

Bu arada, söz konusu kararnameyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı da kapatıldı.