Sigortacılık Konferansı’ndan İnovasyon Çağrısı

Sektörü yakından ilgilendiren konuların uluslararası konuşmacıların uzmanlığıyla değerlendirildiği XI. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nda sektörü büyük ve hızlı bir değişimin beklediği mesajı verildi.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından her yıl gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nın 11’inci ayağının konusu sürdürülebilirlik için teknoloji ve inovasyonun rolü oldu. Sigorta ve reasürans şirketlerinin ve kamu üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansta sektörün güncel sorunları ve geleceği masaya yatırıldı.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkan Yardımcısı ve IUC Yöneticisi Menekşe Uçaroğlu’nun karşılama konuşmasından sonra kürsüye gelen STD Başkanı Fahri Altıngöz, etkinliğin giriş konuşmasında şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl deprem, sorumluluk, afet riskleri ve iklim değişikliği hakkında konuştuk. Bu yıl ise yükselen başka bir riske dikkat çekmek istiyorum. Teknoloji hızla gelişiyor ve getirdiği riskler ve fırsatlar artıyor. Teknolojinin getireceği değişiklikler, siber sigortalardaki gelişmeler ve sürdürülebilirlik noktasında teknolojinin rolü her zamankinden daha önemli.”

Fahri Altıngöz’den sonra Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu söz aldı. Konuşmasının başında Türk sigorta sektörünün genel bir değerlendirmesini yapan Eroğlu, Birlik olarak hayata geçirdikleri uygulamaları ve sektörün sorunlarını anlattı. 2018 yılında teknik zararların faiz gelirleri ile maskelendiğini ve bu yıl gelecek rakamların maskeyi kaldıracağını belirten Eroğlu, “Sektörümüzün en büyük sorunu ve bizim birinci gündem maddemiz trafik konusu. Trafik zorunlu bir sigorta ve zarar etmesi normal. Dünyada sigorta şirketleri de bu branştan zarar ediyor. En büyük fark ülkemizde bu zararın çok büyük boyutlara ulaşması” diye konuştu. TSB olarak adımını attıkları Trafik Eylem Planı’nda Hazine, STK’lar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini dile getiren Eroğlu, “TSB olarak bu noktada çok önemli adımlar attık. Kaza tutanak bilgilerini Emniyet ile paylaştık. Trafik canavarları, kaza yapmayı alışkanlık haline getirmiş bireyler için eğitim programları oluşturduk” dedi. Eroğlu aynı zamanda; 4 kanun değişikliğine aracı olduklarını, bu değişikliklerin kazaları azaltmanın yanı sıra hasar tarafında da istikrar sağlayacağını vurguladı.

Trafikte özellikle bedeni hasarların tespiti noktasında belirli hatları çizilmiş bir aktüeryal modele ihtiyaç olduğundan söz eden Eroğlu, BES ve Otomatik Katılım (OKS) uygulamalarını da değerlendirdi. OKS’de çıkışın %70’e ulaştığını lakin bunun hem bir başarı hem de bir başarısızlık olduğunu söyleyen Eroğlu, OKS tarafında kalıcı bir başarının sağlanması için zorunluluğun ve işveren katkısının olduğu tamamlayıcı bir emeklilik modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda SDDK’nın faaliyete geçmesinin sektör tarafından beklendiği hatırlatan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Her risk kendi fırsatını yaratır. Her 5 evden 4’ünde konut sigortası yok. 4 araçtan 3’ünde kasko, işyerlerinin yarısında yangın sigortası yok. Deprem sigortası henüz %50 seviyelerinde. Ancak bu sadece negatif bir görüntü değil, sigortacılar için toplumu korumak ve sigortacılığı büyütmek için aynı zamanda bir fırsat.”Günün üçüncü konuşmacısı Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) İstanbul Grup Başkanı Rasim Ersin Özbalcı oldu. SDK olarak sigortayı tabana yaymak ve sigortalının menfaatini korumak için çalıştıklarını söyleyen Özbalcı, riskli sigortalar havuzunda IBNR ile ilgili denetimler planladıklarını ve geçtiğimiz ay gerçekleşen İstanbul depremi sonrasında şirketlerin kaynaklarını nasıl koruyabildiklerine dair bir rapor üzerinde çalıştıklarını söyledi. Teknolojinin sigorta sektörü üzerinde meydana getirdiği değişime de değinen Özbalcı, “Şirketler müşterileriyle her zaman olduğundan daha interaktif bir şekilde iletişim kuruyor. Bunun amacı müşteriyi daha iyi tanımak. Müşterilerden şirketlere çok ciddi bir veri akışı olduğunu görüyoruz” dedi. SDK olarak daha çok sürecin analiz tarafında olmayı planladıkları bilgisini veren Özbalcı, yeni nesil raporlama kurallarını getiren UFRS 17’ye uyum çalışmaları için planlamaların da hızlandırılması gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmalardan sonra Guy Carpenter Genel Müdürü Okan Utkueri’nin yönettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Teknolojinin ve İnovasyonun Rolü” isimli panelde Virtual i CEO’su Veysel Sinan Geylani, Media XPRIMM direktörü Daniela Ghetu, Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge; yapay zeka, blockchain ve underwriting süreçleri ile ilgili değerli konuşmalar gerçekleştirdi.

Günün ikinci kısmında ise finansal ve siber sigortalardaki fırsatlar ve riskler değerlendirildi. İlk panelden Daniela Ghetu, Munich Re Underwriting Yöneticisi Oksana Kietskova, Willis Re Yönetici Direktörü James Latham, PWC Performans Güvence Hizmetleri Lideri Mehmet Önal, Chubb Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özek ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Nilgün Başalp’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde gizli siber olarak bilinen öngörülmesi zor olan riskler, bunlara karşı alınabilecek önlemler paylaşıldı. Panelde aynı zamanda siber risklerden doğabilecek hukuksal sorunlar ve bunların çözümü için atılması gereken adımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansın ikinci günününde eş zamanlı olarak iki paralel workshop gerçekleştirildi. Workshop’ların konusu tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Doç. Dr. Metin Sarıaslan’ın moderatörlüğünü yaptığı workshopta KPMG’den Ali Tuğrul Uzun, Ernst&Young’dan Utku Meşhur ve Pwc’den Elçin Toygar konuşma yaptı. Prof. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatör olduğu diğer workshop’ın konuşmacıları ise Akkaş Danışmanlık’tan Dr. Arzu Akkaş, Axa Sigorta’dan Dr. Korhan Kömüksu, Liv Hospital’dan Meri İstiroti, SASDER’den Sermet Erdem ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Ebru Gençosmanoğlu oldu.