Sigorta Sektörü 2019’un İlk İki Ayında Yüzde 17 Büyüdü

2019’un ilk iki ayında yüzde 17 büyüyen Türk Sigorta Sektörü, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 2.3 daraldı. Reel küçülmenin ocak ayındaki yüzde 6.2’lik seviyeye göre gerilediği dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, ocak-şubat döneminde hayat dışı (elementer) sektör nominal olarak yüzde 18.2 büyürken, hayat branşında ise büyüme yüzde 8.2 olarak gerçekleşti. Enflasyonla karşılaştırıldığında prim üretimi reel olarak hayat dışında yüzde 1.2, hayatta ise yüzde 9.6 düşüş kaydetti. Toplam prim üretimi içinde (pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlar içinde) yılın ilk iki ayında en hızlı büyüme yüzde 28.68’lik büyüme (reel olarak yüzde 7.53) ile “hastalık/sağlık” branşında oldu. Söz konusu branşı yüzde 28.63’lük büyüme ile yangın ve doğal afetler izledi. Sektörün lokomotif branşlarından trafik ilk 2 ayda yüzde 12.84, kasko ise yüzde 15.28 büyüdü. Reel olarak trafik yüzde 5.71, kasko ise yüzde 3.67 küçüldü.