Sigorta Alacaklarının Takibine İlişkin Yeni Genelge Yayınlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta alacaklarının takibi, tahsili ve devrine ilişkin yeni bir genelge yayınladı.

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un imzasıyla yayımlanan “5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1)”; Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi; Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu; Güvence Hesabı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu; Tarım Sigortaları Havuzu; Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi ve Sigorta Tahkim Komisyonu’na gönderildi.

Genelgenin “Takip İşlemleri” başlıklı 5. maddesinde, “Tazminat alacağı ancak tazminat alacaklısının kendisi kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcisinin bizzat vekâlet verdiği avukatı tarafından ya da tazminat alacaklısının bizzat vekâlet vermesi kaydıyla alacaklının eşi çocukları annesi babası veya bunların avukatı vasıtasıyla takip edilebilir.” deniliyor.

SEDDK’nın 2021/1 numaralı genelgesine ulaşmak için:

https://www.tsb.org.tr/images/Documents/2021-1_sayili_Genelge.pdf