SFS’nin Hasar Modülü Rekabet Gücünü Artıran Avantajlar Sunuyor

Sigorta şirketlerine tüm işlemlerini verimli bir şekilde yönetebilecekleri araçlar sağlamayı ilke edinen SFS,  Ww.Winsure Claims (Hasar Yönetim Sistemi) ile uçtan uca hasar sürecinin rekabet gücüne ve etkinliğine odaklanıyor.

SFS, Ww.Winsure Claims ile süreçlerin verimliliğini sağlarken daha etkin hale getirebilmek için de sigorta şirketlerinin stratejilerini değiştirmesine yardımcı oluyor.

Günümüzde hasar maliyetleri ve hasar tespiti çalışmaları sigorta şirketlerinin toplam harcamalarının %65’ini oluşturuyor. Hasara ilişkin tasarrufların şirket kârlılığı üzerindeki etkisinin oldukça büyük olduğunu bilen SFS, Ww.Winsure Claims ile rekabet gücünü artıran, maliyet azaltan, karlılığı artıran, akıllı kontrol ve uluslararası yönetim gibi birçok avantaj sağlıyor.

Ww.Winsure Claims’in sağladığı avantajların başlıcaları şunlardır;

  • Tüm iş süreçlerinin hasar organizasyonu tarafından gerçekleştirilebilmesi, hasar tasarımcısı sayesinde stratejik kararların hızlı bir şekilde uygulanabilmesi,
  • Ekosistemdeki tüm paydaşların skorlanabilmesi sayesinde yüksek skor alan bir müşteri, servis, eksper vb. paydaşlara özel, iş süreçlerinin (ödeme, atama vb.) düzenlenebilmesi. Görevlendirilen paydaşlar ile e-mail, sms, faks yoluyla iletişime geçilmesi ve paydaşların termin sürelerinin denetiminin yapılabilmesi,
  • Belirlenen termin sürelerinin müşteriler, kaynaklar, servis sağlayıcılar ile e-mail, SMS yolu ile paylaşılması,
  • Sigorta şirketi kontrolündeki atama kuralları sayesinde otomatik paydaş atamalarının yapılması, tercih edilen anlaşmalı servis yönlendirmeleri hakkında acente teşvikleri, küçük hasarlara özel süreçlerin uygulanabilmesi, MASAK açıklaması ve büyük ölçekli hasar tahmin kontrollerinin geliştirilebilmesi, tazminat ödemesi sonrasında otomatik rücu, hukuk ve sovtaj süreçlerinin uygulanabilmesi,
  • Ekosistemdeki istenilen paydaşlara verilen yetkilendirme ile (ihbar alımı, rapor kapama vb.) merkezi iş yükü maliyetinin azaltılması, otomatik eksper, araştırma firması/elemanı, destek firmalarının fiyatlandırma hesaplarının yapılması, otomatik üretilen raporlar ile paydaşlar arasında etkili ve denetimli iletişim sağlanması, ödeme süreçleri ile entegre e-mail/sms bildirim yapıları ile paydaşlar arasındaki mali iletişimin otomatik olarak yürütülmesi,
  • Aktivite ve süreç zaman ölçümleri, paydaşların skorlarının otomatik atamalarda kullanılabilmesi.

Ww.Winsure Claims’in tüm bu özellikleri sayesinde sigorta şirketleri ölçülebilir memnuniyete ve kalıcılığa odaklanabiliyor; çalışan ve tedarikçi sirkülasyonunun düşürülmesi ile karar verme süreçlerine odaklanabiliyor.