SFS’den Üniversite – TÜBİTAK İş Birliği ile Geliştirilmiş Yapay Zekâ Projesi

SFS’nin TÜBİTAK ve üniversite iş birliği ile yürüttüğü “Sigortacılıkta Yapay Zekâ Uygulamaları Projesi” meyvelerini vermeye başladı. Alanında ses getirmiş birçok profesör danışmanın katkıda bulunduğu proje sigortacılık alanında öncü çözümler sunuyor. Uçtan uca sigortacılık çözümü sağlayan yazılımlar bu projeden elde edilen kazanımlarla donatılarak Üretim, Hasar, Underwriting, Tahsilat, Reasürans, Aktüerya gibi temel sigortacılık segmentlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

SFS çözümlerinin tamamı Yapay Zekâ tabanlı olmasına rağmen özellikle şu  ana başlıklar SFS sistemlerinde öne çıkıyor:

  • Akıllı Risk Değerlendirmesi ve Fiyatlama

SFS sistemlerine entegre Robotik Risk Değerlendirme Asistanı sayesinde sigorta şirketleri riskleri skorlayabiliyor ve terzi usülü bir yaklaşımla değişen şartlara göre akıllı fiyatlama yapısını kullanabiliyorlar. Akıllı fiyatlama yapısı ile poliçe, müşteri, risk düzeyi veya belirlenecek dış faktörler seviyesinde sağlanan girdilere göre fiyatlama algoritmaları tanımlanabiliyor. Dışarıdan belirlenen çeşitli parametrelere bağlı olarak sigortacılık datasından veya herhangi bir sektöre ait datadan sınırsız sayıda karar ağacı oluşturulabiliyor ve bu ağaçlardan nokta atışı veya tahmin edilebilir ve öngörülebilir çıktılar elde edilebiliyor. Bu çıktılar SFS sistemindeki akıllı fiyatlama robotları için güvenilir girdilere dönüşüyor.

  • Kişiselleştirilebilen Servis Altyapısı

Robotik Servis Asistanı ile sigortalı ve müşteriler (sigorta ettiren) farklı servis seviyelerine göre sınıflandırılabiliyor. Sigorta şirketleri, büyük verilerden elde ettikleri gelişmiş hasar tarihçesine bağlı olarak sigortalı ve müşteri bazında değişken hizmet seviyeleri belirleyebiliyor. Bazı şirketler müşteri kârlılığına göre ek hizmetler sağlayabiliyor. Örneğin, hasar skoru düşük müşterilere önden belirlenebilen küçük hasarlarda bilirkişi atanmaksızın direkt acente üzerinden anında ödeme yapılabiliyor ya da VIP sınıfı müşterilerin tamirhane süreçleri yakından takip edilebiliyor.

  • Akıllı Sahtekarlık Tespit Sistemi (Fraud)

Robotik dedektörler sayesinde sisteme yapılan hasar bildirimleri risk seviyelerine göre renklendiriliyor ve buna bağlı olarak oluşturulan bildirimler ve hasar tespit raporları hasarla ilişkili tüm taraflara sistem tarafından otomatik olarak gönderilebiliyor. Şüpheli hasarlar dedektörler tarafından kolayca tespit edilebiliyor ve bu robotik dedektörler zaman içinde hasar uzmanları yardımıyla dijital olarak öğrenilebiliyor.

  • Akıllı İş Süreci

Akıllı İş Süreçleri sayesinde hasar anında poliçenin durumu, hasar geçmişi, ödeme geçmişi, reasürans detayları, müşterinin kârlılığı gibi bilgiler şirket bazında istenen formatta anında hazırlanıp sigortalı ve acenteler ile otomatik olarak paylaşılabiliyor. Bununla birlikte gerekli tüm raporlar ilgili taraflara gönderilebiliyor. Böylelikle hızlı, doğru ve güvenilir bir hasar süreci garanti altına alınmış oluyor.

  • Akıllı Risk Seçimleri

Robotik Risk Seçim Asistanı ile sigorta şirketlerinin ana faaliyeti olan Risk Seçiminde, öngörülmesi, ölçümlenmesi ve azaltılması son derece güç olan stratejik risklerin otomatik olarak önüne geçilebiliyor. Gerekli durumlarda otorizasyon süreçlerini bölge veya genel müdürlük bazında gerçek zamanlı bir iş süreci olarak işletilebiyor. Bu sayede tüm satış kanallarında her bir teklif için sigorta şirketi sattığı ürün ile ilgili kendisini güvenceye alabiliyor. Risk Seçim Asistanı sigorta şirketi bazındaki tüm veriye ulaşabilir olduğundan satılacak poliçenin konservasyon yapılmasına ya da reasüre edilmesine karar verebiliyor.

  • Akıllı Öneri Sistemi

Pazarlama kavramını ve sigortacılığı “Sigorta Pazarlama Karması” adıyla bir araya getiren SFS’nin klasik ürün konfigürasyonlarından çok “Karma Tasarımcısı” adını verdiği altyapısı mevcut. Robotik Öneri Asistanı, yine Robotik Risk Seçici Asistanları ile koordineli bir şekilde çalışarak müşterilere doğru zamanda doğru ürün sunabiliyor. Aynı zamanda doğru fiyatla birden fazla ürünle yeni satış önerisi ya da çapraz satış önerileri sunabiliyor. Üstelik bunlar tüm satış kanallarından (OmniChannel) yapabiliyor.

  • Akıllı Atamalar

Robotik Atama Asistanı ile hasar ihbarı yapılır yapılmaz sigorta şirketi tarafında ilgili kaynak hemen atanıyor ve sigortalıya e-mail, SMS vb. araçlarla ilgili kişinin iletişim bilgileri otomatik olarak gönderiliyor. Aynı şekilde eksper atama işlemleri, anlaşmalı servis atamaları da otomatik olarak yapılabiliyor.

SFS Yapay Zekâ Mimarisi

Özellikle son yıllarda AR-GE çalışmalarına hız veren SFS, geleceği beklemek yerine onu şimdiden inşa edecek ve ona yön verecek projeleriyle sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Buna istinaden yukarıda bahsedilen Yapay Zekâ ile ilgili gelişmeleri kendi yazılım sistemlerine entegre eden SFS, sistemi içinde yer alan verileri kullanmanın dışında dışardan da her türlü veriyi çeşitli formatlarda alıp işleyip, tahminleyip yine iç ya da dış sistemlerin kullanabileceği parametrelere dönüştürebiliyor. İşlenen her türlü veri sistemin tamamında kullanılabilir olmakla birlikte, servis altyapısı sayesinde herhangi bir dış sisteme de açılabiliyor. Mimari yapısı herhangi bir veri kümesini işleyecek kabiliyette olduğundan sadece sigorta sektörü açısından değil, sigorta ile ilgili ya da değil herhangi bir veri kaynağını sistem girdisi olarak kullanılabiliyor ve elde ettiği çıkış parametrelerini yine her alanda değerlendirebiliyor. Bulut mimarisi altında şekillenen Yapay Zekâ katmanları SFS çözümlerinin DNA’sını oluşturuyor. Tek bir yerden kontrol edilebilen çok kanallı erişilebilen sistem, hizmet verdiği müşterilerin sigortacılık faaliyetlerini eskiye oranla artık çok daha akıllı, çevik ve tahmin edilebilir bir yapıya kavuşturuyor.