SFS, SLA Süreçlerinde de Sigorta Şirketlerine Terzi Usulü Hizmetler Sunuyor

Teknoloji ile ilgili hemen herkesin üzerinde uzlaştığı noktalardan biri ürün ve hizmetin satın alınmasından çok sürdürülebilir olması ve değişen şartlara karşı geliştirilebilmesi. Söz konusu ürün ve hizmet yazılım teknolojileri olunca bu durum daha da önem kazanıyor. Günümüzde satın alma sonrası verilen hizmetlerin yani bilinen adıyla bakım ve destek hizmetlerinin kalite ve sürdürülebilirliği karar alıcıların temel satın alma kriterlerinden biri durumunda.

Servis Seviyesi Anlaşması olarak dilimize çevrilen Service Level Agreement (SLA) yapısının getirdiği en önemli fayda, müşterinin planlama yapabilmesini mümkün kılması. Ayrıca bu anlaşma, verilen taahhütlere uyulmaması durumunda müşterinin olası zararlarını kısmen kompanse eden ve teknoloji şirketini iç süreçlerini iyileştirmeye zorlayan bazı ceza mekanizmaları da barındırıyor. Dünyada çok sayıda kurumsal yazılım firması bakım ve destek hizmetlerini SLA’ler ile sağlıyor.

Kurulduğu günden beri geleceğe yön veren projeleriyle sektöre liderlik eden SFS’nin SLA yaklaşımı, sorun ve taleplerin nesnel bir şekilde tariflenip alt tiplere bölünmesini, her bir alt tip için de taahhüt verilmesini içeriyor. Bu yapıyı destekleyen SFS Yardım Merkezi ve bu merkezin müşteriler tarafından doğrudan internet üzerinden kullanılabilen uygulamaları, SFS ve müşteri arasındaki iletişimi hem kolaylaştırıyor hem de derinleştiriyor. Çok sayıda şirkette sıkıntı duyulan bir husus olan ve iş birimlerinin kabul ve test süreçlerine yeterince destek vermemeleri ve çıkan her sorunun fatura edilmesiyle sonuçlanan verimsiz yaklaşım SLA’lerle birlikte büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Müşterinin de sorumluluklarının nesnel ve ölçülebilir bir şekilde tariflendiği SLA yapısı, şirketlerin teknoloji stratejilerinin desteklenmesini ve sürdürülebilir stratejilerin oluşmasını sağlıyor.

SFS’nin müşterilerine aylık periyodlarla sunduğu Müşteri Karneleri; acil sorun, sorun, acil talep, talep durumlarında gerçekleşmiş SFS performansını sayılarla ortaya koyabiliyor. Kümül raporlar ve detay verilerle iki taraflı bir performans geliştirme hedefine odaklanılmasını destekliyor. SFS SLA yapısının sağladığı en önemli avantajlardan biri de Müşteri Karnesi skorlarının SFS kaynaklarının performans değerlendirmelerinde de kullanılması. Her bir kaynağın kariyer planlaması ve performans değerlendirmesinde, müşteri bazlı yapı ön plana çıkıyor.

SFS ayrıca bronz, gümüş, altın ve platin olarak adlandırılan bakım destek paketleri de her şirkete özel ve terzi usulü hizmet sunmaktadır.