Sektörden Son 10 Yılın En İyi 2. Büyüme Performansı

Türk sigorta sektöründe hızlı ve kârlı büyüme sürüyor. 2019 yılında yüzde 26.6 büyüyen Türk sigorta sektörü son 10 yıl içinde 2016 yılından sonra en iyi 2. büyüme performansına imza attı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2019 yılı sektör prim üretimi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, geçen yıl hayat dışı (elementer) sektör yüzde 21.3 büyürken, hayat branşındaki büyüme ise yüzde 64.1 olarak gerçekleşti. Enflasyonla karşılaştırıldığında sektörde reel büyüme ise yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. Hayat dışı reel olarak yüzde 8.4 büyürken, hayat branşında reel prim artışı yüzde 46.8 oldu.

2018 yılının 2. yarısında kurdaki yükselişten olumsuz etkilenen ve geçen yılın mart ayına kadar reel olarak daralan sektörün hızlıca toparlanması ve 2019’da son 10 yılın 2. en iyi performansına imza atması, çok önemli. Ancak, branşlar bazında bakıldığında hayat dışından çok, hayat branşındaki hızlı büyümenin sektörde genel büyüme hızını da yukarıya çektiği görülüyor. Geçen yılın 2. yarısında faiz oranlarının düşmesine bağlı olarak, kredilerdeki artış ve krediye bağlı hayat sigortalarındaki canlılık, hayat branşının büyümesinde de etken. Bununla birlikte, önceki yıl hayat branşının reel olarak daralması ve rakamların düşüklüğü nedeniyle oluşan ‘baz etkisi’de geçen yılki büyümede etkili faktör.

Hayat dışı sektöre baktığımızda ise pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan ”hastalık/sağlık”ın yüzde 33.85 (reel yüzde 19.68) büyüme hızıyla en hızlı şekilde büyüdüğü ve sektörün genel büyümesinde etkili olduğu dikkat çekiyor. Oto sigortalarından kasko yüzde 19.93 büyürken, tavan fiyat uygulamasının sürdüğü zorunlu trafik sigortasında prim üretimindeki artış yüzde 17.73 olarak gerçekleşti. Yangın ve doğal afetler de geçen yıl yüzde 21.15 büyüdü.