Poliçe Yenilemede Robot Gücü Kullanın

Geçmişten günümüze birçok şirket var olan müşterileri ile olan ilişkilerini geliştirmek, güncel tutmak için çaba göstermiştir. Ancak eskisi gibi kolay olmayan bu kavram, günümüzde oldukça zor ve mesai harcanması gereken bir durum hâline gelmiştir.

Tüketici beklentilerinin yapısının değişmesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşma hızı artmış, taklit edilebilir ürün ve hizmetler ortaya çıkmış, otomasyon hızla gelişmiş ve tüm bunlar neticesinde piyasada güçlü bir rekabet ortamı doğmuştur.  Tüm bunlar da yeni müşteri bulma maliyetlerini hızla artırmıştır. 

Her sektörde olduğu gibi finansal piyasaların önemli bir oyuncusu olan sigorta sektöründe de en önemli amaç yeni  müşteri kazanmak ve mevcut müşteri ile iş potansiyelini geliştirerek devam ettirebilmektir. Sigorta şirketleri gerek reklam ve tanıtım yatırımları yaparak gerekse fiyat indirimleri ve çeşitli promosyon yöntemleri ile müşteriyi korumaya ve kazanmaya çalışmaktadır.

Sigorta sektörünün, rekabet şartlarının gittikçe zorlaştığı günümüzde,  özellikle yoğun bir şekilde üzerinde durduğu konuların başında “elindeki mevcut müşteri gruplarına nasıl hizmet vereceği” ve “onları elinde nasıl tutacağı” gelmektedir. Bu nedenle sigorta sektöründe müşteri değeri kavramı giderek önem kazanmaktadır. Sigorta sektöründe fiyata dayalı rekabet, yeni müşteri kazanma ve mevcut müşteriyi elde tutma giderek artan bir şekilde şirketler aleyhine yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. İşte bu noktada sigorta sektörü açısından hayati önem taşıyan bir kavram “sürdürülebilir kârlılık” kavramı ortaya çıkmaktadır. Sigorta şirketlerinin çözüm ortağı SFS, “Akıllı Yenileme Robotu” ile sigorta şirketlerine mevcut müşterilerini elde tutma, zararlı müşterilerini tespit etme, risk gruplarını belirleme noktasında stratejik çözümler sunmakta ve kârlılıklarını sürdürülebilir kılmaktadır.  

100’ün üzerinde robot iş gücü sunan ve “Her Yerde Sigortacılık” mimarisi ile geliştirilen SFS RoboteE robotlarından  olan “Akıllı Yenileme Robotu”nun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Risk Grubu Modeli ile sigorta şirketleri açısından risk oluşturabilecek grupların belirlenmesi ve poliçe yenilemelerinin önlenmesini sağlar.
  •  Kârlılık Bazlı Yenileme Modeli ile sigorta firmaları için kâr oluşturabilecek grupların belirlenmesini ve yenilemelerinin yapılmasını sağlar.
  • Risk Kabul Kriterlerine göre yenileme modelinde; grupların belirlenmesini, yenilemelerin yapılmasını ya da engellenmesini sağlar.
  • Yeni Müşteri Kazanım Modülü ile potansiyel müşterilere otomatik teklif sunabilme imkânı sunar.
  • Çapraz Satış Modülü ile yeni teklif oluşturabilme imkânı sunar.
  • Poliçe yenilemelerini tekli ya da toplu poliçe yenileme şeklinde yapabilme imkânı sunar.
  • Yenileme Yönetim Monitörü ile yenileme oranları takip edilebilir. İstenilen yenileme raporlarının istenilen kriterlerde ve belirlenen zaman aralığında çekilebilmesini, otomatik olarak e-mail atılmasını sağlar.

Her zaman müşterilerinin kârlılığını artırmak için çalışan SFS, “Akıllı Yenileme Robotu” ile sigorta şirketlerinin kârlı müşteriyi elde tutmalarını, zarar ettiren müşteriyi de portföyden uzaklaştırmalarını sağlayarak operasyonel verimliliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Atilla MUNLU

SFS Satış ve İş Ortakları Grup Müdürü