Küresel Prim Üretimi 5 Trilyon Doları Aştı

Swiss Re’nin yayınladığı son Sigma Raporu’ndaki tahmini ilk rakamlara göre, 2018 yılında küresel sigorta sektörü 5 trilyon 193 milyar dolar prim üretti.

Tarihte ilk kez 5 trilyon dolar çizgisini geçen toplam üretim, toplam küresel gelirin %6’sına denk geldi. Prim üretimi, bir önceki yıla kıyasla nominal olarak %4.8, reel olarak ise %1.5 oranında arttı. Büyüme, küresel hayat sigortası piyasasındaki, özellikle de Çin’deki durgunluk sebebiyle 2017’ye kıyasla daha yavaş gerçekleşti. Raporda, 2019-2020 yıllarında hayat pazarının canlanmasının, bunun sonucunda da büyümenin hızlanmasının beklendiği ifade edildi.

2018’de hayat dışındaki büyüme ise dengeli bir seyir izledi, bu büyümenin kısa vadede devam edeceği de belirtildi.Küresel sigorta pazarında Asya giderek ağırlık kazanmayı sürdürdü. Bir süredir devam eden bu trendin yanı sıra Swiss Re, geçmiş yıllardaki sektörel trendlerin de hâlâ etkisini koruduğunu kaydetti. 

Gelişmiş ülkelerde hayat dışındaki büyüme oranları, makroekonomik büyüme oranlarını yakından takip etmeyi sürdürdü. Buna karşın, küresel hayat pazarında büyüme durakladı. Raporda kısa ve orta vadede faiz oranlarının düşük kalacağı ve bu durumun da getiri garantili ürünlerin mevcut yasal çerçevede bir süre daha cazip olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Faiz oranları yükselirse, regülasyonda değişikliğe gidilirse ya da sigortacılar müşterileri cezbedecek inovatif birikim ürünleri sunarsa bu durumun değişebileceğine de dikkat çekildi. Gelişmekte olan ülkelerdeyse, her ne kadar Latin Amerika, Afrika ve Çin’deki hayat sektörleri zorluklarla karşılaşsa da, prim üretimi ekonomik büyümeden daha hızlı bir seyir izlemeye devam etti.

Swiss Re, Çin’deki hayat pazarının bu yıl toparlanacağını ve 2019-2020 yıllarında %11 civarında büyüyeceğini öngördü. Raporda, 2018’de %12 büyüyen hayat dışı pazarındaysa büyümenin yavaşlayacağı, 2019-2020 yıllarında %9 oranında gerçekleşeceği belirtildi. Yine de, hayat ve hayat dışı pazarların büyümesinin ekonomik büyümeden daha yüksek oranlarda olacağı kaydedildi.

Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerin iyileşeceği ve bunun sonucunda da sigorta pazarlarının güçleneceği de öngörüldü. Aynı zamanda gelişmiş pazarlarda geleneksel birikimli ürünlerin hayat tarafındaki büyümeyi sınırlandıracağı, ılımlı ekonomik ortamın hem hayat hem hayat dışında büyümeyi kısıtlayacağı aktarıldı. Bu durumun, pazarın ağırlığının gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, özellikle de Asya’ya kayması trendini pekiştireceğinin altı çizildi.

Küresel hayat sigortaları pazarındaki prim üretimi, 2018 yılında reel olarak %0.2 oranında büyüyerek 2 trilyon 820 milyar dolara ulaştı. 2017 yılına kıyasla büyüme hızında ciddi bir düşüş kaydedildi. Küresel hayat pazarındaki büyüme oranı, 10 yıllık ortalama olan %0.6 seviyesinin de altında kaldı. Büyümedeki düşüşün temel sebebi olarak, Çin’deki hayat pazarının daralmasına işaret edildi.

Buna karşın Swiss Re, kısa vadede hayat sigortalarında iyileşme beklediğini kaydetti. Raporda, önümüzdeki iki yılda küresel hayat primlerinde yıllık %3 büyüme öngörüldü. Bu iyileşmenin lokomotifinin gelişmekte olan pazarlar, özellikle de Çin olacağına dikkat çekildi. Gelişmiş ülkelerdeyse büyüme oranlarının düşük olacağı, ama küçülme yaşanmayacağı ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerde 2017’de %1.2 büyüyen hayat prim üretimi, 2018’de %0.8 oranında arttı. Büyüme hızının yavaşlamasındaki en büyük etken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki küçülme oldu. Gelişmekte olan ülkelerdeyse hayat primleri 2017’deki %13’lük artışın ardından, 2018’de %2 oranında küçüldü. Bunda, birikimli ürünlerin regülasyonunda yapılan değişiklik sonucunda hayat branşı %5.4 oranında daralan Çin’in etkisi büyük oldu.

Hayat dışındaysa 2018 yılında 2 trilyon 373 milyar dolar prim üretildi. Prim üretimi, bir önceki seneye kıyasla reel olarak %3 oranında arttı. Swiss Re, 2019-2020 yıllarında da hayat dışındaki büyümenin yıllık %3 civarında olacağını öngördü. 

Gelişmiş ülkelerde hayat dışındaki büyüme %1.9 olarak gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelerdeyse üretimdeki artış %7.1 olarak kayıtlara geçti. Küresel hayat dışı pazarındaki büyümenin en büyük aktörleri Çin ve Kuzey Amerika oldu.

Swiss Re, önümüzdeki iki yılda hayat dışı pazarının gelişmiş ülkelerde %1.8, gelişmekte olan ülkelerde ise %7 oranında büyüyeceğini öngördü. Çin’in önümüzdeki iki yıl boyunca hayat dışı tarafındaki büyümenin lokomotifi olacağı da raporda belirtildi.

Yangın branşında kârlılık iyileşse de, hayat dışı sektörünün geri kalanında çok parlak sonuçlar elde edilmedi. Kârlılık oranı %6 – 6.5 oranlarında kaldı.