Global Sigorta Prim Üretimi 5 Trilyon Doları Aştı

Global sigorta sektöründe büyüme devam ediyor. Swiss Re Institute’nin yayımladığı son Sigma Raporu’na göre, global sigorta prim üretimi, 2018’de ilk kez 5 trilyon doları aştı.

Bu rapora göre dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasının %6’sından daha fazlasına denk geliyor. Global sigorta sektörü geçen yıl reel olarak %1.5 büyürken, söz konusu büyümede, hayat dışında özellikle Çin ve gelişen Asya’daki diğer ülkelerdeki performansın etkili olduğu vurgulandı. Raporda verilen bilgilere göre, 2018’de reel bazda tahmini olarak hayat dışı %3 büyürken, hayat ise %0.2 büyüme kaydetti. Hayat ve hayat dışı prim üretimin 2019-2020’de ise reel olarak %3 düzeyinde büyümesi bekleniyor.