Elektronik Sigorta Poliçesi Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı, tebliğ kapsamında e-sigorta poliçesi uygulaması yürürlüğe girmiş oldu.

Bu düzenlemeyle sigorta sektörü dijitale geçerek yılda 21 bin adet ağacın kesilmesini de önleyecek. Kullanılan 1.5 milyar adet A4 kağıttan da tasarruf edilecek.

Tebliğde, e-sigorta poliçesi sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının halihazırda kağıt ortamda düzenlemekte oldukları sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımlandı.

E-sigorta poliçesi uygulaması tebliğde isteğe bağlı bir uygulama olarak düzenlenmiş olup, uygulamaya dahil olmak isteyen sigorta şirketlerinin;

  • E-fatura uygulamasına dahil olması,
  • Tebliğ esaslarına uygun olarak e-sigorta poliçesi düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  • Tebliğ başvuru esaslarına uygun şekilde uygulamadan yararlanabilmek için gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir. 

Tebliğde ayrıca mevcut sigorta komisyon gider belgesi ile aynı hukuki nitelikte olan sigorta komisyon gider belgesi uygulaması da yürürlüğe girdi.

Bu uygulama sigorta komisyon gider belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımlandı.

E-sigorta komisyon gider belgesi uygulaması tebliğde isteğe bağlı bir uygulama olarak düzenlenmiş olup, uygulamaya dahil olmak isteyen sigorta şirketlerinin;

  • E-fatura uygulamasına dahil olması,
  • Tebliğ esaslarına uygun olarak e-sigorta komisyon gider belgesi düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  • Tebliğ başvuru esaslarına uygun şekilde uygulamadan yararlanabilmek için gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir.