Aon Küresel Medikal Enflasyona Dikkat Çekiyor

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu açıklandı.

2019 yılına ait sonuçlar ve 2020 için öngörülerin yer aldığı raporda, Aon ofislerinin yer aldığı 105 ülkedeki sağlık sigortası poliçeleri ve medikal trendler incelendi.

Rapora göre 2020 yılı için tüm dünyada medikal enflasyon oranı yüzde 8 olarak ölçülüyor. Rapor bulgularına dair görüşlerini paylaşan Aon Türkiye Sağlık, Emeklilik Çözümleri ve Yan Haklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın; 2019’daki yüzde 7.8’lik medikal enflasyon oranına kıyasla yaşanan bu az miktardaki yükselişin tüm dünyada genel enflasyon oranında artış yaşanacağı beklentisinden kaynaklandığını ifade ediyor. Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu 2020 yılı için genel enflasyonun yüzde 3.1 olduğunu; 2020 için ortalama net medikal enflasyon oranının ise yüzde 4.9 olduğunu ortaya koyuyor. Yalçın “Bu veriler ışığında 2019 yılında olduğu gibi medikal enflasyon oranının genel enflasyonun üzerinde seyretmeyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz” diyor.

Aon’un Küresel Medikal Trendler Raporu’na göre, işveren destekli medikal planların yaygınlığı araştırmaya katılan tüm ülkelerde artış gösteriyor. Söz konusu medikal plan poliçelerinin kapsamı da genişlemeyi sürdürüyor. Dünyada sağlık sigortalarının kapsamının da incelendiği raporda, poliçelerin yüzde 90’nında yatarak tedavinin; yüzde 85’inde ayakta tedavinin, yüzde 61’inde göz muayenesi ve tedavisinin, yüzde 66’sında diş muayenesi ve tedavisinin; yüzde 70’inde ilaç alımının ve yüzde 68’inde koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsama alındığı görülüyor.

Dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran ilk beş etmenin başında yüzde 89’luk oranla yatarak tedavi geliyor. Bunu yüzde 78 ile klinik/laboratuvar tetkikleri ve yüzde 75’lik oranla ilaç maliyetleri ve doktor muayene hizmetleri takip ediyor.

Sıralamanın en sonunda ise yüzde 46 ile doğum ve gebelik hizmetleri yer alıyor. Tüm dünyada sağlık sigortası maliyetlerini artıran tıbbi durumlar arasında ise yüzde 68 ile kardiyovasküler hastalıklar başı çekiyor. Bu oranı yüzde 66 ile kanser/tümör gelişimi, yüzde 55 ile yüksek kan basıncı/yüksek tansiyon, yüzde 54 ile diyabet ve yüzde 41 ile akciğer ve solunum sistemi bozuklukları takip ediyor. Tüm Dünya genelinde enflasyon oranlarının en düşük seviyede raporlandığı bir yıl olan 2019’dan sonra, 2020 medikal enflasyon oranlarının yükselmeye başladığı görülüyor. Bu eğilimde kısa vadede bir değişim beklenmiyor. Küresel nüfusun yaşlanması, sağlık durumunun genel olarak kötüleşmesi, kötü yaşam tarzı; gelişmekte olan ülkelerdeki zararlı alışkanlıklar, yükselen maliyetler ve kronik hastalıklar ışığında tüm dünyada medikal plan maliyetlerinin artması bekleniyor. İşverenlerin yakın gelecekte hem ek maliyetlerle hem de sağlık sorunlarına bağlı olarak çalışan verimliliğinde ciddi düşüşlerle yüz yüze geleceği ifade ediliyor.