Türkiye’deki Yapay Zekâ Çalışmalarında Önemli Adımlar Atıldı

Sürekli gelişen ve değişen teknolojik gelişmelerle büyük bir ilerleme kaydeden yapay zekâ alanında Türkiye’de önemli adımlar atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yapay zekâda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçlıyor.

Devlet üniversiteleri arasında bir ilk olan Yapay Zekâ ve Veri Bilimi ve Uygulama Merkezi, hem dışa olan bağımlılığı azaltmak hem de teknolojik gelişmelere adapte olabilecek projeler geliştirmek ve Türkiye’nin bilim ve teknolojide uluslararası rekabetçi gücünü artırarak yüksek teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak amaçlanıyor.

Yapay zekâ ve veri bilimi üzerine yapılacak araştırmalarla birlikte yapay zekânın uygulamaları araştırmalarını içeren Ar-Ge faaliyetleri yer alacak. Doğal Dil İşleme, Bilgisayarla Görü, Yazılım Kalitesi, Bilgisayar Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Robotik, Otonom Araçlar, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Paralel ve Dağıtık Hesaplama, Bulut Bilişim, Akıllı Şehirler, Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Savunma Teknolojileri, Tarım ve Orman Bilişimi gibi uygulamalı alanlar yer alacak.

     Merkezde Neler Yapılacak?

–         Yapay zekâ ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri.

–         Yapay zekânın temel bilim kuramlarını oluşturan istatistiksel makine öğrenmesi, derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda temel araştırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar.

–         Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemlerinin, yazılımların ve hesaplama altyapısının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi, bu amaçla yapay zekâ alanında ülkede referans uzmanlık kaynağı oluşturulması.

–         Sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bilgi ve kapasiteye dönüştürmek için gereken veri analizi, yapay zekâ modelleri ve yöntemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmak, tespit, tanıma, takip, anlam çıkarma, planlama, navigasyon, yapay zekâ etmenleri, simülasyon ve oyun tasarımına dayalı senaryo üretimi, karar destek yöntemleri ve benzeri sistemlerin geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması.

–         Yapay zekâ ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirme suretiyle merkezin ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan verimlilik arttırıcı yenilikçi yöntem ve ürünlerin uygulamaya koyulması.

–         Yapay zekâ ve veri bilimi alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimlerin tasarlanması, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulması, akademik tez ve bilimsel yayın üretilmesi, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlenmesi, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin koordine edilmesi.

–         Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak, yapay zekâ ve veri bilimi alanında farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimlerin ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması ve yaygın katılımın sağlanması.

–         Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zekâ ve veri bilimi konularında ortaklıklar oluşturulması, projeler üretilmesi, iş ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması.