Tüm Dünyada Firmalar Sigortalanamayan Risklerle Karşı Karşıya

Aon, iki yılda bir iş ortaklarıyla paylaştığı 2019 Global Risk Yönetim Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre firmaların belirttiği ilk 15 riskin arasından yalnızca “iş kesintisi” riski sigortalanabiliyor.

Aon 2019 Global Risk Yönetimi Anketi sonuçlarına göre, firmalar “ekonomik yavaşlama” riskini bir numaralı risk olarak değerlendiriyor. 2022 için ilk 10 risk öngörüsünde de ilk sırada yer alan bu risk, şirketlerin kârlılığını ve rekabetçi gücünü tehdit eden sigortalanamayan risklerin de başında geliyor. Aon’un anketine göre, 2019 için ilk 15 riskin 14’ü sigortalanamayan ya da kısmen sigortalanabilen risklerden oluşuyor. 

60 ülkede 33 farklı sektörde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerden 2 bin 672 risk yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen Aon’un 2019 Global Risk Yönetimi anketi, 2019 yılındaki risklere yönelik çarpıcı risk bulgularının yanı sıra 2022 için de önemli risk öngörülerini ortaya koyuyor.

Anket sonuçlarına göre firmalar “ekonomik yavaşlama” riskini en önemli risk olarak görürken, ilk 15 risk arasında dördüncü sırada yer alan “iş kesintisi” dışında geri kalan 14 riskin 7’si hiçbir şekilde sigortalanamıyor, diğer 7 risk ise kısmen sigortalanabiliyor. Öyle ki, ilk 5 riskin 3’ü (ekonomik yavaşlama, piyasa faktörlerinin hızla değişmesi ve artan rekabet) hiçbir şekilde sigortalanamazken, marka itibarının zedelenmesi riski kısmen sigortalanabiliyor. 2022 için ilk 10 risk öngörüsünde de tablo değişmiyor. İlk 5 riskten yalnızca siber saldırılar/veri ihlali riski kısmen sigortalanabilirken, geriye kalan 4 risk (ekonomik yavaşlama, piyasa faktörlerinin hızla değişmesi, emtia fiyatları riski ve inovasyon çalışmalarının başarısız olması) sigortalanamıyor.

Aon Global Risk Yönetimi Anketine göre 2019 için ilk 15 risk

1-Ekonomik yavaşlama
2-Marka itibarının zedelenmesi
3-Piyasa faktörlerinin hızla değişmesi
4-İş kesintisi
5-Artan rekabet
6-Siber saldırılar/veri ihlali
7-Emtia fiyatları riski
8-Nakit akışı/likidite riski
9-İnovasyon çalışmalarının başarısız olması
10-Yasal düzenleme değişiklikleri
11-Yetenekli çalışanı elinde tutamama/kendine çekememe
12-Dağıtım/tedarik zinciri aksaklıkları
13-Sermaye/kredi riski
14-Yıkıcı teknolojiler
15-Politik riskler
 

Aon Global Risk Yönetimi Anketi 2022 için ilk 10 risk öngörüsü

1-Ekonomik yavaşlama
2-Piyasa koşullarının hızla değişmesi
3-Siber saldırılar/veri ihlali
4-Emtia fiyatları riski
5-İnovasyon çalışmalarının başarısız olması
6-Artan rekabet
7-İş kesintisi
8-Yetenekli çalışanı elinde tutamama/kendine çekememe
9-Nakit akışı/likidite riski
10-Marka itibarının zedelenmesi