TOBB SEİK, Sigorta Ekspertiz Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayınladı

TOBB SEİK (Sigorta Eksperleri İcra Komitesi), sigorta ekspertiz raporlarının düzenlenmesi hakkında bir duyuru yayınladı.

Motorlu araç sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuattan belirtilen usul ve esaslar çerçevesi dahilinde hazırlanmasına dikkat çekilirken, hazırlanan raporlarda e-imza olması ve SBM veri tabanına kaydedilmesi gerektiği aktarıldı. SEİK, hazırlanan raporların da rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.

TOBB SEİK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Değerli Meslektaşımız,​ Motorlu Araç Sigortaları’nda ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, İcra Komitemize intikal eden çeşitli dosyalarda ve yapılan denetimlerde bazı ekspertiz raporlarının rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanmadığı, bazı raporların elektronik/mobil olarak imzalanmadığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren Sigorta Eksperlerine ilgili mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanmakta, ayrıca ihlalin sıklığı ve derecesine göre gerekli durumlarda ilgili kamu otoritesine de bildirim yapılmaktadır.

Motorlu araç sigortalarında veri şablonu 2011/16 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelgede düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılan atamanın EKSİST üzerinden yapılması (Doğrudan gelen başvurular EKSİST’e yönlendirilmelidir) ve ekspertiz raporunun EKSRAP üzerinden hazırlanması zorunludur.”