TARSİM’den Birçok Ürüne Yeni Güvence

TARSİM, 2020 yılı itibarıyla bitkisel ürün, büyük ve küçük baş hayvan ile su ürünlerine yeni güvenceler getirdi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde 2020 yılı itibarıyla çok sayıda uygulama hayata geçti. Bitkisel Ürün Sigortalarında teminat kapsamında olan risklere ve ürünlere ilave olarak yeni yıldan itibaren; yağ gülü ve sumak ürünleri isteğe bağlı olarak ‘don’ riskine karşı teminat altına alındı.

Mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çamfıstığı da Ürün Sigortası kapsamında sigortalanabilen yeni ürünler arasındaki yerini aldı. Ayrıca, çamfıstığı, sumak, çay ve çay (fidanı) gibi ürünler Ağaç – Fidan Sigortası’na dahil oldu.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, “ek hastalıklar” teminatı geniş kapsamlı tarifeye, ek prim ödemeden dahil edilirken; Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda ise denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, mevcut risklere ilaveten “hırsızlık” riskine karşı güvence altına alındı. Sistemin yaygınlaştırılması ve daha çok üretici ile yetiştiricinin sunulan imkânlardan faydalanabilmesi amacına yönelik olarak; prim ve hasar ödemelerinde teşvik edici birçok yenilikler de uygulamaya alındı.