SFS’nin Yüksek Güvenlikli Muhasebe Sistemi SFS GL Hayata Geçti

Sigorta sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağlayan, uçtan uca poliçe yaşam döngüsü ile başlayan hasar, reasürans, tahsilat ve  muhasebe sistemlerinin bütününde kullanılabilen SFS GL aşağıda belirtilen yeni teknolojilerle web platformu için yazıldı:

 • .Net 4.7.2 framework
 • MVC (Model, View, Controler) yazılım mimarisi
 • Entity Framework veya SFS yeni data access katmanı ile veri tabanı yönetimi
 • Web için hiper-metin tasarım dili olarak  HTML 5 desteği
 • Cep telefonu, tablet, bilgisayar vs. kullanımda kullanıcı arayüzlerinin otomatik ölçeklenmesi için Bootstrap teknolojisi
 • Kullanıcı arayüzünde en detay okunurluğu artırmak için Metronic Tema kullanımı
 • Raporlamada ActiveReport 12 web mimarisi
 • Yazılım dili C# teknolojisi

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için pilot olarak Ankara Sigorta’da başlatılan proje, 2020 yılı içinde Ankara Sigorta ve Ray Sigorta’da canlıya alınmıştır.

Projeyle gelen yenilikler şunlardır;

1. SFS GL (web) de Dashboard şu özellikleri barındırmaktadır;

a. Şirket ve hesap yılı seçimi başka bir kullanıcı arayüzüne girmeden ana ekrandan (dashboard) yapılabilmektedir. Seçilen şirket ve mali yıl, her an değiştirilebilmekte olup aynı anda farklı şirket ve mali yıllarda çalışabilme yeteneği sağlamaktadır.

b. Web uygulamalarında masaüstü yazılımların ana menüsünün yerini dashboard’lar almaktadır. Yeni muhasebe sisteminin dashboard’u, birçok görevi bir arada yürütmek için gösterge panelleriyle  zenginleştirilmiştir. İlgili gösterge panelleri;

i. Takvim gösterge paneli özel kullanımlar için düzenlenebilmektedir;

 1. Başlangıç olarak “Maliyeci Takvimi” ile açılır. Kritik mali günler takip edilebilir.
 2. Muhasebe gün kapama bilgisi için kapalı gün kırmızı renk ile, açık gün yeşil renk ile işaretlenerek gösterilir.
 3. İlave olarak kullanıcılar kendi takvimlerini de oluşturup kullanılabilecektir.

ii. Sistemde yürütülen işlemler, “Son Aktiviteler” panelinden takip edilebilmektedir. Örneğin “Kasım ayı üretim entegrasyon fişi hazırlandı.”, “Ağustos ayı E-defter işlemleri tamamlandı.” vs. işlem özetleri listelenmektedir.

c. En sık kullanılan işlemlere dashboard üzerinden direkt giriş yapılabilmektedir. Bu kısa yollardan biri de “Fiş Arama”dır. Daha önce üretilmiş herhangi bir fişe tarih ve fiş numarası bilinmese dahi tutar veya açıklamadan hızlı erişim yapılabilmektedir.

2. Hesap planında şu yenilikler gelmiştir;

a. Detay bilgilerde KEP adres, e-mail adres, IBAN takip edilebilmektedir.

b. Hesap geçerlilik takibi yapılabilmektedir. Bu özellik ile mali dönem içinde hesap adlarına yapılması gereken ad değişiklikleri geçerlilik tarihi ile sisteme yansıtılmakta ve ilgili tarih öncesi ve sonrası yapılan raporlamalar için aynı hesap kodunda iki farklı hesap adıyla görüntülenmektedir.

c. Hesap kodu formatı gösterilmektedir.

3. Fiş İşlemleri Yöneticisi ekranında şu yenilikler gelmiştir;

a. Yapılacak fiş kayıtlarında kritik konularda bildirimlerle kullanıcılar uyarılmaktadır.

b. Excel tablodan fiş yüklenebilmektedir.

c. E-Defter için yapılan girişlerde kontroller eklenmiştir. Mükerrer girilen bir fatura ya da başka belge için kullanıcı uyarılmaktadır. Böylece aynı fatura ödemesinin tekrar yapılmasının önüne geçilmiştir.

d. Fiş işlemlerinde yapılan bütün transactionlar guid’lerle loglanmaktadır. Ayrıca alınan hatalar işlemiyle birlikte loglara kayıt edilmektedir.

4. Yardımcı defterde şu yenilikler gelmiştir;

a. Rapor çıktısı olarak iki ayrı basım formatı hazırlanmıştır. Bunlar;

i. Excel export dizaynı:

 1. Yardımcı defter excele export edildiğinde üzerinde tekrar format düzenlemeleri yapmaya gerek kalmayacaktır.
 2. Sayfa başlıkları dosya içinde tekrarlamayacaktır.
 3. Export alınan dosya, başka amaçlar için veri seti olarak kullanılabilecektir.
 4. Her satırda hesap kodu ve hesap adı da yazdırılmaktadır. Bu da başka amaçlar için kullanılacak veriye kolaylık sağlayacaktır.

ii. Resmi basım dizaynı: Bu basım formatı belge niteliğinde dosya çıktısı oluşturacaktır. Hermes’te var olan ara toplamları da içermektedir.

b. Kaynak modül filtresinde, kaynak modül listesi açıklamalarıyla birlikte gösterilmektedir.

5. Fiş Özeti Raporu Yenilikleri:

a. Rapor alanlarına kaynak modül ve kullanıcı kodu bilgileri de eklenmiştir. Böylece fişin kime ait olduğu ve hangi kaynaktan üretildiği belirginleştirilmiştir.

b. Rapor üzerinde fiş no alanına tıklandığında ilgili fişin detaylı dökümü yeni açılan sayfada otomatik görüntülenmektedir.

6. Detaylı Fiş Raporu Yeni özellikleri:

a. Fişe ilişkin belge ve ödeme tiplerinin gösterimi sağlanmıştır.

b. Rapor Export Tipi (excel export, resmi basım) seçeneği eklenmiştir.

7. Mizan Raporu Yeni Özellikleri:

a. Yeni muhasebe sisteminde en önemli yeniliklerden biri de mizan güncelleme ara işlemine gereksinim kalmadan direkt mizan alabilme özelliğidir.

b. Mizan Tipi seçeneği ile tanımlanmış konu bazlı mizan dokümü yapılabilmektedir. Böylece genel mizan dışında değişik amaçlar için tanımlanan mizan, direkt o mizanın değerleriyle hazırlanmaktadır.

c. Hesap kodu ve hesap adı filtrelerinde sql filtereler kullanılabilmektedir.

Örnek:

Hesap kodu: 7__.01.% 

Hesap adı: %AKBANK%

d. Rapor Export Tipi (excel export, resmi basım) seçeneği eklenmiştir.

e. Rapor Bakiye Tipi seçeneğinde tek bakiyeli mizan alınabilmesi de sağlanmıştır.

f. Excel Export ve Pdf Export ile direkt ilgili dosya tipinde export alınabilmektedir.

8. Hesap Planı Listesi Yeni Özellikleri:

a. Belli bir tarih aralığında oluşturulan veya değiştirilen hesap kodları listesi alınabilmektedir.

b. “Hesap İşlem Görmüş mü?” seçeneği ile işlem görenler, işlem görmeyenler,  işlem görmeyenler (son 2 mali dönem), işlem görmeyenler (son 3 mali dönem) seçenekleri ile rapor alınabilmektedir.

9. Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Raporları:

a. Üç ayı, üç çeyrek dönemi ya da üç mali dönemi karşılaştırmalı olarak gösteren bilanço ve gelir tablosu raporları hazırlanmıştır.

10. Toplu Fiş Onayı: Fiş Onayı sürecine toplu fiş onay özelliği eklenmiştir.

11. Toplu Yansıtma İşlemi Yeni Özellikleri:

a. Yanıtma tanımları oluşturabilme ve tanım numarası aralığı girerek ilgili yansıtma işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi özelliği eklenmiştir.

b. Kar/zarar yansıtma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

c. Devreden Teknik Hesap Yansıtma seçeneği ile yeni mali döneme yapılacak yansıtma işleminin otomatik yapılabilmesi özelliği eklenmiştir.

12. Devir Fişi Oluşturma İşlemi Yeni Özellikleri:

a. Dönem Sonu Tarihi seçimi ile devredilecek dönem kısıtı verebilme özelliği eklenmiştir.

b. Hedef hesap planındaki eksik hesapların otomatik tespit edilmesi ve eksik hesapların kaynak hesap planından otomatik aktarılarak tanımlanması özelliği eklenmiştir.

13. Teknik Hesaplar Yansıtması Ekranı: Bu ekran ile şu yansıtmalar otomatik yapılabilmektedir.

a. 7 hesap → 6 hesap yansıtması

b. 6 hesaptan  7 hesaba dağıtım anahtarlı yansıtma yapabilme özelliği

c. Yatırım gelirleri yansıtmasının branş bazında dağıtım anahtarı ile yapılabilmesi özelliği

14. Yeni E-Defter: E-Defter yazılım mimarisi yenilendi. Dosya hazırlama, şema, şematron kontrollerinin paralel prosesler ile yürütülmesi sağlandı. Bu da %400’lerin üzerinde bir performans artışı sağladı. Ayrıca E-Deftere diğer şu özellikler kazandırıldı;

a. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son dosya saklama projesi ile entegrasyon sağlandı.

b. Şematron hatalarına takılmamak için bütün kontrollerin işleme başlamadan yapılması ve dosya hazırlama işleminin bakım/destek gerektirmeden yürütülmesi sağlandı.

15. Kullanıcı Yetkilendirme Yeni Özellikleri: Kullanıcılar için sayfa yetkilendirmeyle birlikte rol yetkilendirmenin de yapılması sağlandı.

Cemil ÇALIŞKAN

SFS Muhasebe Sistemleri Yazılım Geliştirme Müdürü