SFS’nin SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) Rücu Protokol Uygulaması ile Rücu İşlemlerinde Büyük Kolaylık

“SBM Rücu Protokol Uygulaması”, SFS’nin Winsure Claims ve Ww.Winsure Claims (Hasar Yönetim Sistemi) ürününe ek özellik olarak geliştirilen ve sigorta şirketlerinin karşılık olarak sistem üzerinden rücu süreçlerini yürütebileceği yeni uygulamadır.

SBM Rücu Protokol Uygulaması kapsamında, sistem üzerinde çalışan normal rücu işleyişine ek olarak, sigorta şirketinin rücu ettiği dosyaların SBM’ye talep olarak gönderimleri, sigorta şirketine rücu edilen taleplerin SBM sisteminden sorgulanarak sigorta şirketinin sistemine otomatik olarak dosya açılması ile ilgili işlemler yapılmıştır.

Sigorta şirketinin rücu ettiği ve sigorta şirketine rücu edilen dosyaların sistem üzerinden reddedilmesi veya onaylanması, SBM tarafında da ilgili talep numarası üzerinden aynı durum ile güncellenmesi sağlanmıştır.

Test aşamasında olan uygulamaya ek olarak, karşı şirket tarafından eklenen evrakların Winsure Claims/Ww.Winsure Claims (Hasar Yönetim Sistemi)’ne aktarımı ve Winsure Claims/Ww.Winsure Claims (Hasar Yönetim Sistemi)’ndeki rücu evraklarının SBM’ye iletilmesi ile ilgili geliştirmeler devam etmektedir.

SBM Rücu Protokol Uygulaması ile birlikte şirketler, SBM ile entegre olarak çalışabileceği için, rücu birimlerinin manuel olarak yaptığı ihbar listelerinin Winsure Claims/Ww.Winsure Claims (Hasar Yönetim Sistemi)’nde dosya olarak açılması, karşı şirketlere gönderilecek talep listelerinin hazırlanması vb. işlemler için zaman kayıplarının önüne geçilebiliyor.