SFS Yeni Nesil Entegrasyon Çözümleri

Entegrasyon, entegre olan ve olunan sistemlerin birbirleri ile uyum içerisinde çalışması ve sisteminin bir parçası gibi bütün içerisinde görev alması demektir. Bunu sağlamak için entegre olunan sistemin veri tipleri, veri formatı, iletişim protokolü, güvenliği, loglaması, hata yönetimi, servisler arası süreçlerin yönetimi ve hatta mutabakatı  ile tüm davranışlarını kusursuz bir kurgu ve ahenk içerisinde yönetmek gerekmektedir. Sonuçları sürekli olarak görüntülemeyi sağlayacak gelişmiş aynı zamanda rahatlıkla anlaşılabilir raporlar ve dashbordlar ile gözlemlenebilecek araçlara ihtiyacınız bulunmaktadır. Aksi durumda entegrasyonun size sağladığı hizmet, satış ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmekten öte muazzam bir iş yükü yaratmaktadır. Bu durum insan eli değmeden hayatımızı kolaylaştıran sistemler hedefiyle uyuşmamaktadır.

SFS’nin, “Tek yerde Tanımla, Her Yerde Kullan” prensibi ve disiplininden yola çıkarak, herhangi bir yazılım dili bilgisine bağımlı kalmadan ve birçok durumda yazılım geliştirme uzmanına dahi ihtiyaç duymadan entegrasyon yönetimlerinizi yapabileceğiniz yeni ürünü ile kullanıcı dostu modern web arayüzler üzerinden entegre edeceğiniz verinin tüm tip ve formatını tanımlayabilir, gerekli olan tüm veri dönüşümünü yapabilirsiniz. Bu aşamada dış sisteme göndereceğiniz veriyi Xml veya Json formatında hazırlayabilir, her türlü gelişmiş kişiselleştirmeyi yapabilir ve entegrasyon süreçlerinizi sürükle bırak kolaylığı ile yapılandırabilirsiniz. Daha gelişmiş yapılandırmaya ihtiyaç duyulan durumlarda ise SFS Script diline ilave olarak yazılım geliştirme araçlarına ihtiyaç duymadan sağlanan kullanıcı dostu web arayüzleri üzerinden Xpath, VB, C#, Javascript gibi yaygın script dilleri kullanma olanağı sunulmaktadır. Entegre edeceğiniz veriyi hazırlama aşaması olan dönüşüm evresinde veri kaynağı olarak herhangi bir sistemin çalışma zamanındaki objelerini, veri tabanını, xml/json/text/excel dosyalarını ve hatta başka bir web servis isteğini kullanılabilirsiniz.  Hazırlanan veriyi SOA tabanlı veya RESTful servislere adres, güvenlik ve diğer entegrasyon bilgilerini tanımlayarak entegre edebilir, entegrasyon sonucunda aldığınız bilgileri istediğiniz tip ve formatta tekrar kendi sisteminize aktarabilirsiniz. Gelişmiş sistemlerde sadece bir servis ile değil, birden çok servis ile aynı anda ilişkili olarak iş süreç yönetim disiplini dahilinde entegre olmanız gerekmektedir. Bu noktada aynı süreç içerisinde herhangi bir servisten aldığınız cevabı doğrudan veya işleyerek bir sonraki entegrasyon için başka bir servise veri kaynağı olarak gönderebilirsiniz. Gelişmiş hata yönetimi ile etkin bir loglama yapılabilmektedir. Veri olgunlaştırma ve süreç iyileştirme kapsamında, henüz hata oluşmadan önlemini alabilir ve işlemi başarılı olarak sonuçlandırabilirsiniz. Gelişmiş gösterim paneli (dashboard) sayesinde raporlar alabilir ve süreci görsel olarak çok daha etkin takip edebilirsiniz. Yapı, sistemler arası bütünlüğü sağlamayı otomatik hale getirmek için veri mutabakatını da barındırmaktadır.

Entegrasyon platformu, private ve hibrit sistemler üzerinde çalışabildiği gibi, public cloud sistemler üzerinde de çalışabilmektedir. Bu sayede farklı izin ve yetkiler dahilinde çoklu firma desteği sunulmaktadır. Platform, Sigorta Bilgi Merkezi(SBM) gibi sigorta sektöründe zorunlu hale gelen entegrasyon ihtiyaçlarını (Ortak Veri Modeli-OVM- , Kimlik Paylaşım Sistemi-KPS- , Ulusal Adres Veri Tabanı-UAVT-) ön tanımlı olarak barındırmaktadır. Ürün sadece SFS veya SBM servisleri ile değil, istenildiğinde iş modeli bağımsız olarak herhangi bir dış sistem ile de kolaylıkla entegre olabilir. Entegre olacağınız sistem ile araya konumlandırılabilen bu platform sayesinde, sisteminizdeki veri format ve standartlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan çok daha düşük maliyetlerle iş süreçlerinizi kararlı bir şekilde devam ettirmek hedeflenmektedir.