SFS, UFRS17’ye Hazırlanıyor

SFS, 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan, sigortacılık özelinde tasarlanmış ilk kapsamlı  finansal raporlama standardı kabul edilen UFRS17 (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) için hazırlıklara şimdiden başladı. 

2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan UFRS17 standardı, sigortacılık özelinde tasarlanmış ilk ve kapsamlı finansal raporlama standardı kabul edilmektedir. UFRS17’nin en temel çıkış noktası daha şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablolar oluşturabilmektir. Aynı global şirketin farklı iştiraklerinde ve aynı ülkede faaliyet gösteren çeşitli  sigorta şirketlerinde farklı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olan mevcut uygulamalar, UFRS17’ye ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca  sigorta şirketlerinin farklı sektörlerdeki şirketler ile finansal tablolar  anlamında kıyaslanmasının da mevcut standartlar çerçevesinde mümkün olmaması nedeniyle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) sigorta şirketlerinin finansal performansının daha şeffaf bir şekilde gözlemlenebileceği ve yine sigorta şirketlerinin hem kendi arasında hem de farklı sektörlerdeki şirketler ile kıyaslanabileceği yeni bir standart kurgulamıştır. Böylelikle ortaya UFRS17 çıkmıştır.

Zamanında harekete geçilebilecek bilgi sağlayan ve stratejik kararlarda destek olabilecek, dolayısıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak bir finans fonksiyonu olan UFRS17’nin bu anlamda yeni fırsatlar da sunması beklenmektedir. Bu fırsatlarda rakiplerin önünde olabilmek için  Esnek Sigortacılık Yazılımı’na, İş Akış Yönetim Sistemi’ne, Nakit Akış Sistemi’ne, Esnek Muhasebe Entegrasyonu’na ve Raporlama Altyapısı’na sahip olmak ya da bu parçalar ile çok kolay entegre olabilmek gerekmektedir. Uçtan uca sigortacılık çözümleri ve çevik yapısı ile her türlü değişikliğe hızlıca uyum sağlayabilme yeteneğine sahip SFS, 2022’de uygulamaya geçecek bu yeni standart için gerekli eğitim ve seminerlere katılarak çalışmalarına şimdiden başlamıştır.