SFS, Sistemlerini SAP ile Entegre Etti

Ülkemizde de birçok kurumsal firma tarafından tercih edilen ve şirketlerin iş süreçlerinde uluslararası standartları yakalamasını ve global piyasalardaki iştirakleri ile aynı dili konuşmasını sağlayan SAP FI Sistemine (SAP Mali Muhasebe Modülü) SFS sisteminden direkt entegrasyon işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Bu sayede SAP’nin kabul ettiği kıstaslar ve belirlediği tüm kurallara uygun olarak, SFS sisteminden seçimlik ya da otomatik olarak kolayca tüm finansal hareketlerin SAP’ye gönderilmesi ve muhasebedeki faaliyetlerin en uygun ve en güvenilir ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Müşterilerinin giderlerini azaltırken verimlilik ve karlılıklarını artırmayı, rekabet güçlerini en üst seviyeye çıkaracak stratejik yazılım çözümleri geliştirmeyi ilke edinen SFS’nin 27 yıllık üstün servis altyapısı sayesinde entegrasyon son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. SAP’ye gönderilen tüm işlem detaylarının SFS sisteminde de tutulması sayesinde çifte kontrol imkanı oluşmuş, böylece sistem güvenliği üst seviyeye taşınarak iki sistem arasında tutarlılık sağlanmıştır.