PwC’den “Sigortanın Geleceği” Raporu

PricewaterhouseCoopers (PwC) sigorta sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir rapor yayımladı. “Genel Sigortanın Geleceği: Değişen Bir Sektörde Kârlılığın Artırılması” adlı raporda, dünya genelindeki ilk 29 küresel sigortacının faiz ve vergi öncesi ortalama kazancının her yıl %9 azaldığına dikkat çekildi.

Rapor, sigorta şirketi CEO’larının şu anda karşı karşıya olduğu riskleri, fırsatları ve zorlukları araştırırken sigortacıların karşılaştığı “Yedi Önemli Zorluk” hakkında bilgiler verildi.

Yedi zorluktan ilki: “Büyümede yavaşlık ve fiyatlarda dalgalanma” olarak yer alırken raporda bu konuda “Brüt yazılı primlerdeki mütevazı %2,5’lik bir büyüme, üst sıradaki büyümenin durgun veya yatay olduğunu gösteriyor.” denildi. Ayrıca varlıkların getirisinin diğer getirilere göre yılda yaklaşık %9 oranında düştüğüne de işaret edildi. Raporda, bu sorunların yetersiz bir şekilde ele alınması durumunda ise yedi ila sekiz yıl içinde kârlılıkta önemli bir düşüşe yol açacağı tahminine de yer verildi.

İkincisi, raporda sermayenin daha ucuz ve erişiminin kolay olması olarak ifade edilirken bu konuda yüksek maliyetli ve düşük maliyetli modeller arasındaki değerde azalan bir fark olduğu belirtildi.

Değişen müşteri ihtiyaçları üçüncü sırada yer alırken teknolojideki hızlı gelişmeler dördüncü sıradaki zorluk olarak sıralandı. Raporda, pazara yeni giren oyuncular beşinci, artan regülasyon baskısı altıncı zorluk olarak yer alırken iklim değişikliğinin bir sonucu olarak artan doğal afet sıklığı ise yedinci sıradaki zorluk olarak listede yer aldı.