Ölçmeden Bilemezsin, Bilmeden Yönetemezsin!


İş Zekası; işletmelerin hali hazırda kullanmakta olduğu farklı çözümlere ait verileri analiz ederek veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştüren, kurumların doğru zamanda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve taktiksel kararlar alabilmelerini, işletmeyi bilinen atıl iletişim ve verimlilik araçlarının sınırlarından kurtarıp, yöneticilere bilgiyi tam ve doğru zamanda ulaştırmayı sağlayan, stratejik ve taktik içerikli işlenmiş bilgi ile inovasyon, verimlilik ve çevikliğin rekabetçi kazanımını hedefleyen uygulama süreci ve nitelikli raporlamalardır.

Teknolojinin getirdiği işlem hızının artması ve bilgiye ulaşma yollarının çeşitlenip etkinleşmesiyle birlikte, şirket bünyesinde farklı kademelerde çalışanların sistemlerinden almak istedikleri rapor sayısı ve büyüklükleri giderek artmaktadır. Geleneksel yöntemlerle rapor sonucunun anlık olarak alınması için beklemek hem değerli olan zamanın verimli kullanılmasını engeller hem de teknik olarak sunucularda gereksiz yük oluşturduğundan çalışma hızını düşürür. Şirketlerin gerçekçi ve stratejik kararlar alabilmeleri için raporlar büyük önem arz eder.

SFS’nin Raporlama-İş Zekası ürünü olan SFS Monitör, kullanıcıların sahip oldukları yetkiler dahilinde erişebildikleri tüm verileri diledikleri şekilde görüntüleyebilmelerini sağlayan esnek bir raporlama altyapısıdır. Kullanıcılar, ister varsayılan şablonlar ile ister ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacakları görünüm şablonları ile diledikleri raporları en kısa sürede ve en az zahmetle alabilirler. Monitör altyapısı aynı zamanda kullanıcının bu raporları kolay bir şekilde dış ortamlara (örneğin excel, pdf, xml…vs) aktarabilmesini sağlar.

Tüm SFS çözümleri ile entegre çalışan SFS Monitörlerinin fonksiyonları, SFS dışındaki diğer uygulamaların monitör verilerine kolayca ulaşabilmesi ve bu verileri işleyebilmesi için birer web servis olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı monitor altyapısı sayesinde anlık verilere web servisler aracılığı ile erişilebilir.

SAAS ( Service As a Software) mimarisi ile tasarlanan SFS monitörlerine kullanıcılar zaman ve mekan kısıtı olmaksızın evden, ofisten, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ulaşabilirler.

“SFS Monitörleri”, kullanıcılarına sunduğu esnek raporlama yeteneği sayesinde Üretim, Hasar, Tahsilat, Reasürans ve Muhasebe gibi modüllerden aldığı ham verileri işleyerek grafik ve liste bazlı raporlar üretip, şirketin en üst katmanından en alt katmanına kadar tüm raporlama ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe sahiptir.

“SFS Monitörleri“nin Müşterilerine Sağladığı Avantajlar:

  • Her rapor için ayrı ayrı kriterler tanımlanabilir. Kriterler bir defa girildikten sonra SFS Monitör tarafından hatırlanır ve tekrar kriter girilmesine gerek kalmaz.
  • Son kullanıcının tasarlayabileceği raporlar yanında “Hazine Raporları” ve “Acente Karnesi” gibi hazır raporlar da SFS Monitor yapısı içinde yer almaktadır.
  • Raporda görüntülenmesi istenen alanlar kullanıcı tarafından belirlenebilir.
  • Rapora yeni bir alan eklenmek istendiğinde kodlama yapılmasına gerek yoktur.
  • “SFS Monitörleri”nin ActiveReport özelliği sayesinde raporların istenen şablon standartlarında oluşturulması sağlanır. Bu çerçevede renk, punto, sayfa numarası, alt ve üst bilgi, gizlilik içerikleri ve kapak sayfasına ilişkin tasarımlar yapılabilir.
  • Rapor sonuçları liste veya grafik olarak alınabilir; Excel, PDF veya Resim formatında saklanabilir.
  • Veriler, monitörlerin web servisleri aracılığıyla farklı arayüzlerden çağrılabilir
  • “SFS Monitörleri”nin dashboard özelliği sayesinde tüm raporlar kullanıcı dostu grafiklerle görüntülenebilir ve grafikler kişiselleştirilebilir.
  • “SFS Monitörleri”nin e-mail gönderim özelliği sayesinde üretilen raporlar, kullanıcılara periyodik olarak gerek zamanlanmış iş olarak gerekse manuel olarak gönderilebilir.
  • Her raporun saklanma süresi ve her kullanıcının saklama süreleri farklılaştırılabilir. Hiçbir tanım yapılmaz ise tüm raporların sistemde süresiz (istendiği kadar) saklanacağı varsayılır.