Bireysel Emeklilik Aracısı Olmak İsteyenlere Sınav Şartı

Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacaklara, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin açacağı sınavlarda başarılı olma şartı getirildi. Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacak “gerekli nitelikleri taşıyan” kişilerin, emeklilik gözetim merkezinin açacağı sınavlara katılma ve başarılı olma şartı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı, “Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğin amacı şöyle açıklandı:

“Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak niteliklere; bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine; tabi tutulacakları sınav ve eğitim programları ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemek.”

Buna göre, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, gerekli nitelikleri taşımak kaydıyla; mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulacak.

Dört Şarttan Birini Yerine Getirmek Gerekiyor

  1. Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde; bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya bakanlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak; ya da bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak.
  2. İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi; pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya bakanlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak.
  3. En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak.
  4. Sınavda başarı göstermiş olmak.