Alacak Sigortası KOBİ’ye Güven Verecek

Devlet Destekli Alacak Sigortası sayesinde işletmelerin vadeli satışlardan doğan alacaklarının ödenmeme riski artık teminat altına alınabiliyor.

Böylece işletmeler önemli bir belirsizliği ortadan kaldırarak asıl faaliyetlerine odaklanabiliyor ve finansal yapısını güçlendirebiliyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası için kurulan havuzun yönetimini ise Halk Sigorta üstleniyor.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), ülkemizdeki toplam satışların %65’ini gerçekleştirirken, yatırımların %50’sini üstlenmektedir. KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına almak ve ellerini rahatlatmak için devreye alınan Devlet Destekli Alacak Sigortası büyük merak uyandırıyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası için kurulan havuzun yönetimini ise Halk Sigorta üstleniyor.

İşletmeleri Alacak Sigortası ile büyük risklerden biri olan tahsilat problemlerine karşı koruyacağını söyleyen Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan konuyla ilgili şunları söyledi:  ‘‘Alacak Sigortası; firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumunda devreye giriyor ve peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar; açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar, vadeli faturalı satışlar ve tüzel kişiliklere yapılan satışlarını teminat kapsamına alıyor.’’

Yönetmeliklerin tanımlarına göre bu sistemin başlangıcından yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyonu aşmayan KOBİ’lerin yararlanacağını belirten Karan; ‘‘Orta büyüklükteki işletmelerin sisteme girişi için çalışmalar devam ediyor.’’ dedi.