2020 yılında Afet Kaynaklı Toplam Sigortalı Hasar 97 Milyar Dolar

Aon, 2020 yılında afet kaynaklı tahmini toplam hasarı açıkladı. Yıl içerisinde meydana gelen afetlerin 268 milyar dolarlık ekonomik hasar yarattığı ve hasarın 97 milyar dolarlık kısmının ise sigortalı olduğu tahmin edildi.

Küresel Sigorta Brokeri Aon, özel sektör veya devlet destekli programlar tarafından sigortalanan tahmini afet kaynaklı hasarların 2020 yıl sonunda 97 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yıl içerisinde gerçekleşen 416 afetin neden olduğu toplam ekonomik hasarın ise 268 milyar dolar olduğu ve sigortalı koruma açığının ise tahmini %64 olduğunu açıkladı. Aon’un hazırlamış olduğu 2020 İklim Raporu’nda ayrıca 268 milyar dolarlık toplam ekonomik hasarın bu yüzyılın ortalama yıllık hasarından %8 daha fazla olduğu bilgisi verildi.

Aon CEO’su Greg Case, “COVID-19 pandemisinin neden olduğu sosyoekonomik dengesizlik başta iklim riski olmak üzere sistemik risklerin önemini artırdı. Bu durumda iş önceliklerinin temelde yeniden düzenlenmesine neden oluyor. Son derece değişken bir dünyada, risk her zaman var olmaya devam ediyor. Artan koruma açığını kapatmak ve doğal afetlere karşı direnç oluşturmak için kamu ve özel sektör arasında daha fazla işbirliği gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.